Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

248 προσλήψεις σε Δήμους, φορείς και ΕΦΑ

248 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, δήμους και φορείς, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Εφορείες Αρχαιοτήτων

Δήμοι

Φορείς

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop