Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

217 θέσεις εργασίας για 58 ειδικότητες

Δήμοι και φορείς της χώρας προσλαμβάνουν 217 υπαλλήλους 58 ειδικοτήτων, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Θα επιλεγεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Το workenter.gr σας παραθέτει την λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται:

 • Ιατροί
 • Ψυχίατροι
 • Νοσηλευτές
 • Βοηθοί Νοσηλευτών
 • Κτηνίατροι
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Βρεφονηπιοκόμοι
 • Εργοθεραπευτές
 • Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 • Υπάλληλοι Γραφείου
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Μεταλλειολόγοι - Μεταλλουργοί Μηχανικοί
 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
 • Εργοδηγοί Δικτύων (Εναερίων και Υπογείων Δικτύων)
 • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού
 • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων
 • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Ηλεκτροτεχνίτες
 • Τεχνικοί Ορυχείων
 • Τεχνικοί Ορυχείων - Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Μηχανοτεχνίτες
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Οχημάτων
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Γερανοπροωθητών
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περανοφόρα Μηχανήματα Κλαρκ
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Εργαλειομηχανών Τορναδόροι
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Ηλεκτροοξυγονοκολλητές
 • Τεχνίτες Υδραυλικοί
 • Βοηθοί Υδραυλικών
 • Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
 • Τεχνίτες Πλακάδες
 • Τεχνίτες Ασφαλτικών
 • Χειριστές Κομπρεσέρ
 • Τεχνίτες Σιδηρουργοί
 • Τεχνίτες Ξυλουργοί
 • Τεχνίτες Ελαιοχρωματιστές
 • Τεχνίτες Οικοδόμοι
 • Μαρμαροτεχνίτες
 • Σχεδιαστές
 • Παρασκευαστές Κυλικείων Τραπεζοκόμοι
 • Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων - Χορηγητές Καυσίμων
 • Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων - Χορηγητές Υλικών
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Τεχνίτες Φανοποιοί
 • Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού / Βουλκανιζατέρ
 • Χειριστές Η/Υ
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας
 • Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών
 • Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Προωθητών Φορτωτών
 • Κοινωνικοί Φροντιστές
 • Βοηθητικό Προσωπικό
 • Εργάτες
 • Εργάτες Καθαριότητας

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop