Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

195 προσλήψεις σε ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ και ΔΕΥΑ

195 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν, άμεσα, στον ΔΕΔΔΗΕ, στη ΔΕΗ και στη ΔΕΥΑ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΗ

ΔΕΥΑ

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop