Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

186 θέσεις εργασίας για 25 ειδικότητες

186 απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) θα ενισχύσουν εννέα δήμους και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν υποψήφιοι των εξής ειδικοτήτων:

 • Αρχαιολόγοι
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 • Εξειδικευμένοι Εργάτες
 • Οδηγοί
 • Καθαριστές
 • Πληροφορικής
 • Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
 • Τεχνικοί Υδραυλικοί
 • Εργάτες
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
 • Λογιστές
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Βοηθοί Νοσοκόμοι
 • Πλύντες
 • Μάγειρες
 • Μηχανοτεχνικοί 
 • Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών
 • Τεχνικός Επιμελητής
 • Ναυαγοσώστες
 • Επόπτης – Συντονιστής
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τους ενεργούς συνδέσμους:

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop