Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

168 προσλήψεις σε ΔΕΗ, ΕΦΑ, φορείς και ΟΤΑ

168 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ σε ΔΕΗ, Εφορείες Αρχαιοτήτων, φορείς και ΟΤΑ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

 

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΔΕΗ

Εφορείες Αρχαιοτήτων

Φορείς

ΟΤΑ

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop