Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

124 προσλήψεις σε ΔΕΥΑ και ΔΕΗ

124 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν άμεσα στη ΔΕΥΑ, και στη ΔΕΗ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΔΕΥΑ

ΔΕΗ

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop