Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

113 θέσεις εργασίας στο υπουργείο Εσωτερικών

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες και (35) ατόμων για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σε ΝΠΙΔ.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 (Α΄143), κατά περίπτωση.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop