Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

112 προσλήψεις για υποψηφίους ΔΕ και ΥΕ

112 απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενισχύσουν άμεσα 13 δήμους και φορείς σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν υποψήφιοι των εξής ειδικοτήτων:

 • Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
 • Οδηγοί
 • Εργάτες
 • Εξειδικευμένοι Εργάτες
 • Καθαριστές
 • Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων
 • Βοηθοί Νοσοκόμων
 • Τεχνίτες Υδραυλικών
 • Μάγειρες
 • Βοηθοί Μαγείρων
 • Πλυντών
 • Ναυαγοσωστών
 • Επόπτης – Συντονιστής
 • Καταμετρητές
 • Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 • Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τους ενεργούς συνδέσμους:

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop