Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

105 προσλήψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

105 νέοι υπάλληλοι θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Ολόκληρη η προκήρυξη

 

 

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop