Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις συμμετέχει υπό την ευθύνη του νοσηλευτή στη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:

 • Πραγματοποιεί νοσηλευτικές πράξεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο και αντικείμενο εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και εμπειρίας του και έχουν σχέση με τη διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και αποκατάσταση.
 • Συμβάλλει αποφασιστικά στην προσέγγιση και υποστήριξη τόσο του ψυχικά αρρώστου και χρήστη τοξικών ουσιών όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντός τους.
 • Συνεργάζεται με όλα τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές).
 • Συμβάλλει στην αποτοξίνωση, αποϊδρυματοποίηση, αποασυλοποίηση και επανένταξη του ψυχικά πάσχοντα και χρήστη τοξικών ουσιών, ώστε να αποτελέσει και πάλι δημιουργική μονάδα του κοινωνικού συνόλου.
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας-ασηψίας που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χώρων που εργάζεται.
 • Επιλέγει, προμηθεύει, χρησιμοποιεί και φροντίζει τον εξοπλισμό των χώρων εργασίας του (εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιμο υλικό κ.λπ.).

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ειδικός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις θα πρέπει να γνωρίζει:

 • Τους όρους που αφορούν τη φροντίδα και χορήγηση φαρμάκων
 • Τη φύλαξη των φαρμάκων
 • Τις βασικές αρχές χορήγησης φαρμάκων σε παιδιά
 • Τη χορήγηση φαρμάκων από το στόμα
 • Τη χορήγηση φαρμάκων παρεντερικά: α) με ένεση, β) με έγχυση
 • Την προετοιμασία υλικού για μετάγγιση
 • Τη διαδικασία χορήγησης αίματος
 • Τις αντιδράσεις από τη μετάγγιση
 • Τη μετάγγιση πλάσματος και λευκωμάτων αίματος
 • Τις βασικές αρχές παρακεντήσεων
 • Τον σκοπό των παρακεντήσεων
 • Τη θέση του ασθενούς ανάλογα με τις παρακεντήσεις
 • Τη βοήθεια του ιατρού κατά την παρακέντηση
 • Την παρακολούθηση του ασθενούς μετά την παρακέντηση
 • Την τακτοποίηση του χρησιμοποιούμενου υλικού.
 • Για την ψυχογενή ανορεξία ότι οδηγεί σε άρνηση τροφής και εκσεσημασμένη απώλεια βάρους και ότι είναι επικίνδυνη για τη ζωή
 • Τις διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν σε άρνηση τροφής: σχιζοφρένεια (ιδέες δηλητηρίασης,) κατάθλιψη (ανορεξία), ψυχογενής ανορεξία
 • Όλα τα είδη των επισπαστικών
 • Τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί το κάθε είδος επισπαστικού
 • Τις τεχνικές εφαρμογής τους
 • Προβλήματα λειτουργίας εντέρου
 • Τραχειοτομία
 • Αποστείρωση - απολύμανση
 • Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
 • Πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων
 • Γενική φροντίδα χειρουργικού ασθενούς.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως υπάλληλος σε:

 • Ψυχιατρικά νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά)
 • Ψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων
 • Κέντρα υγείας και κέντρα ψυχικής υγιεινής
 • Κινητές μονάδες ψυχιατρικής περίθαλψης
 • Μονάδες εξωνοσοκομειακής παρακολούθησης ψυχικών ασθενών (νοσοκομεία ημέρας, ξενώνες - προστατευμένα διαμερίσματα)
 • Μονάδες επανένταξης ψυχικών ασθενών
 • Θεραπευτικές κοινότητες χρηστών τοξικών ουσιών.