Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γαστρεντερολόγος

Γενική Περιγραφή: Αντικείμενο της ειδικότητας του είναι η διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του γαστρικού και εντερικού συστήματος του ανθρώπου. Η Γαστρεντερολογία ανήκει στις ειδικότητες της Γενικής Παθολογίας. Η ανάπτυξη των μικροσκοπικών, μακροσκοπικών και ενδοσκοπικών μεθόδων ανίχνευσης και εντοπισμού των γαστρεντερολογικών παθήσεων, δίνουν νέες προοπτικές και δυνατότητες στην ειδικότητα για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των γαστρεντερολογικών παθήσεων. Για την απόκτηση της ειδικότητας του γαστρεντερολόγου απαιτούνται συνολικά 6 χρόνια σπουδών, από τα οποία 2 χρόνια στην Παθολογία και 4 χρόνια στην Γαστρεντερολογία. Ο γαστρεντερολόγος μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές. Μπορεί ακόμη ως ελεύθερος επαγγελματίας να λειτουργήσει ιδιωτικό ιατρείο.