Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αιματολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο αιματολόγος είναι ο εξειδικευμένος παθολόγος που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία των κληρονομικών και επίκτητων παθήσεων του αίματος και κυρίως των εγγενών συστατικών του (ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων). Η Αιματολογία ανήκει στις ειδικότητες της Παθολογίας, με ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα, αφού το αίμα ως ρυθμιστικός παράγοντας του ανθρώπινου οργανισμού παίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση πολλών ασθενειών και παθήσεων. Η διάγνωση των διαφόρων παθήσεων του αίματος γίνεται μετά από εργαστηριακή και κλινική εξέταση, ενώ τα ευρήματα των εξετάσεων χρησιμοποιούνται για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Για την απόκτηση της ειδικότητας, απαιτούνται 6 χρόνια σπουδών, από τα οποία 2 στην Παθολογία ή την Παιδιατρική και 4 στην Αιματολογία (2 χρόνια Κλινική Αιματολογία και εργαστήριο, 1 1/2 χρόνος στην Εργαστηριακή Αιματολογία και 6 μήνες στην Αιμοδοσία ή σε συναφείς τομείς). Ο αιματολόγος μπορεί να εργαστεί στα αιματολογικά εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών.