Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αγγειοχειρουργός

Γενική Περιγραφή: Ο Αγγειοχειρουργός είναι ο εξειδικευμένος χειρουργός που έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση και θεραπεία των αγγειακών και καρδιαγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές ειδικότητες της σύγχρονης χειρουργικής, με ιδιαίτερη σημασία για την υγεία του ανθρώπου, με εξελικτική πορεία και ζήτηση, αφού οι διατροφικές συνήθειες και ο σύγχρονος τρόπος ζωής συνέτειναν στην αύξηση των αγγειακών και καρδιαγγειακών παθήσεων σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού διαφορετικής ηλικιακής και κοινωνικής κατηγορίας. Για την απόκτηση της ειδικότητας απαιτούνται 7 χρόνια σπουδών, από τα οποία 3 χρόνια στη Γενική Χειρουργική, 3 χρόνια στην Αγγειοχειρουργική, ένα εξάμηνο στη Χειρουργική Θώρακος και ένα εξάμηνο στην Καρδιοχειρουργική. Ο αγγειοχειρουργός μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές.