Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αθλητίατρος

Γενική Περιγραφή: Η διάγνωση, η αντιμετώπιση, η αποκατάσταση και η θεραπεία μυοσκελετικών τραυματισμών που συμβαίνουν συχνά σε αθλητές αλλά και σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο αθλητίατρος, βασιζόμενος στην επιστήμη της Αθλητιατρικής, ασχολείται με τη συντηρητική αντιμετώπιση των μυοσκελετικών τραυματισμών των αθλητών αλλά και κάθε αθλούμενου, όπου αυτή είναι δυνατή, χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους θεραπείας. Ο κινησιολογικός, για παράδειγμα, τρόπος θεραπείας είναι μια σύγχρονη και ασφαλής μέθοδος που εφαρμόζει η σύγχρονη Αθλητιατρική και στηρίζεται στο γεγονός ότι τα μηχανικά ερεθίσματα (ειδικές ασκήσεις), παράγουν βιολογικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επούλωση και αποκατάσταση των περισσότερων τραυματισμών χωρίς τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής ή χειρουργικής επέμβασης. Τέτοιες θεραπείες μπορεί να αφορούν κακώσεις των μυών, τραυματισμούς των επάνω και κάτω άκρων (π.χ., διαστρέμματα, ρήξη συνδέσμων, τενοντοπάθειες κ.ά.), τραυματισμούς στον αυχένα και την πλάτη, κράμπες, πόνους στη μέση, στη σπονδυλική στήλη κ.ά. Για παράδειγμα, ο αθλητίατρος για να αντιμετωπίσει μηχανικά προβλήματα της σπονδυλικής στήλης, όπως είναι ο αυχενικός ή ο οσφυϊκός πόνος, εφαρμόζει τον κινησιολογικό τρόπο θεραπείας με βάση τον οποίο ο ασθενής εκτελεί ειδικές ασκήσεις που οδηγούν στη βιολογική απάντηση της τραυματισμένης περιοχής. Σε περίπτωση που αξιολογεί ότι η συντηρητική αντιμετώπιση δεν επιφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα προβαίνει, σε συνεννόηση με τον ασθενή σε χειρουργική επέμβαση. Τέλος, εκτελεί διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις (ακτινολογικές κ.ά.) για τη διάγνωση της ασθένειας και συνεργάζεται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με άλλους ιατρούς συναφούς ειδικότητας (π.χ., ορθοπεδικούς, φυσιοθεραπευτές, ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης κ.ά.), για να καθορίσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 


Εργασιακές Συνθήκες: Εργάζεται συνήθως στο ιατρείο του, σε νοσοκομεία ή σε ιδιωτικές κλινικές. Η εργασία του απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και επιδεξιότητα στη χρήση διαφόρων ιατρικών οργάνων και εργαλείων. Ο χώρος εργασίας, ειδικά για όσους εργάζονται σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά εργαστήρια είναι ανθυγιεινός, γι’ αυτό χρειάζεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης αλλά και προστασίας από τη χρήση των ακτινολογικών μηχανημάτων. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες, να παρακολουθεί την επιστημονική βιβλιογραφία της ειδικότητάς του και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες. 


Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Αθλητίατρος χρειάζεται να διαθέτει τις εξής δεξιότητες:

  • Υψηλή επιστημονική κατάρτιση,
  • Ιδιαίτερη ευαισθησία και επαγγελματική ευσυνειδησία
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Ψυχραιμία, ευγένεια, υπομονή, εχεμύθεια, ψυχική και σωματική αντοχή,
  • Λεπτότητα και δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών και των δακτύλων και πολύ καλή όραση.
  • Γνώση ξένων γλωσσών

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας (Λάρισα), Ιωαννίνων, Θράκης (Αλεξανδρούπολη) και Κρήτης (Ηράκλειο), όπου η φοίτηση διαρκεί έξι χρόνια και περιλαμβάνουν εκτός από τη διδασκαλία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων, ειδικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις. Οι πτυχιούχοι προτού αρχίσουν την εκπαίδευσή τους για την απόκτηση ειδικότητας είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν ένα χρόνο σε αγροτικό ιατρείο. Είναι απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από το υπουργείο Υγείας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ιατρικών Σχολών προβλέπονται από το Β.Δ. 25-3/6-7-1955, ΦΕΚ Α/171 και τον Αναγκαστικό Νόμο 1565/1939, ΦΕΚ Α/16.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Εργάζεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, ασφαλιστικούς φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα, υπουργεία, ερευνητικά ιατρικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστημιακών χώρων, αθλητικές ομάδες, ομοσπονδίες κ.ά., ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του ιατρείο, στη χώρα μας ή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.