Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

PMI Risk Management Professional

Πιστοποίηση (abbreviation): 
PMI-RMP
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Project Management Institute
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Professionals specialized in project risk management
Κατηγορία (terms): 
Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά