Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Earned Value Professional

Πιστοποίηση (abbreviation): 
EVP
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
AACE
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Earned Value managers
Project Managers (Διαχειριστές πάσης φύσεως έργων)
Cost engineers
Κατηγορία (terms): 
Διαχείριση Έργων