Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Oracle Certified (Databases, Java and Middleware, Applications, Server and Storage Systems)

Πιστοποίηση (abbreviation): 
ORACLE Certified
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Oracle University
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Σύμβουλοι υλοποίησης έργων Oracle - Database Administrators - Oracle Applications Specialists
Κατηγορία (terms): 
ΠληροφορικήΑναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Οι πιστοποιήσεις Oracle παρέχουν εξειδικευμένη γνώση σε προϊόντα και υπηρεσίες της Oracle.

Τι μου προσφέρει;
Η πιστοποίηση βοηθά τις επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει έργα Oracle να προσλάβουν ικανά στελέχη και συμβούλους. O συνδυασμός της γνώσης του προϊόντος, της τεχνικής εργασίας και της πιστοποίησης θα εξασφαλίσει περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές στους υποψηφίους.

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Επαγγελματίες στον χώρο της συμβουλευτικής συστημάτων Οracle, χρήστες συστημάτων Oracle και επαγγελματίες ΙΤ.

Εξετάσεις
Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει τις αποδεδειγμένες ικανότητες των συμβούλων, που προκύπτουν από τη συστηματική μελέτη και πείρα υλοποίησης έργων Oracle. Οι εξετάσεις διενεργούνται on-line με τη συνεργασία της Pearson Vue.

Ύλη
Ανάλογα με τις ανάγκες του υποψηφίου παρέχονται πιστοποιήσεις σε πολλά προϊόντα Oracle. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:
  • JD Edwards
  • Oracle E-Business Suite
  • Oracle Database 10g
  • Oracle Database 11g
  • Oracle Exadata
  • Oracle Soaris
Τα μαθήματα διενεργούνται στο Oracle university (την ακαδημία εκπαίδευσης της Oracle).
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).