Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Chartered Institute of Management Accountants Designation

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CIMA
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Chartered Institute of Management Accountants
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Management Αccountants - Management Ψonsultants - CFO - CEO
Κατηγορία (terms): 
Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά
Διαχείριση Έργων


Αναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Η επαγγελματική πιστοποίηση CΙΜA απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες στον τομέα του management accounting. Management accounting είναι η μετάφραση της χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφορίας με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται χρήσιμες επιχειρησιακές αποφάσεις.

Τι μου προσφέρει;
H πιστοποίηση CIMA βοηθάει στην ανάπτυξη τόσο των τεχνικών όσο και των επαγγελματικών γνώσεων των επαγγελματιών του management. Οι εργοδότες παγκοσμίως εκτιμούν τις γνώσεις και τα προσόντα των πιστοποιημένων επαγγελματιών CIMA και αυτό αποδεικνύεται από μελέτες αμοιβών που έχει διενεργήσει το ινστιτούτο CIMA (http://myjobs.cimaglobal.com/careers/2144).

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Επαγγελματίες στον χώρο του management accounting. Επίσης πιστοποιημένοι CIMA συναντώνται στους χώρους των CFOs, CEOs και των συμβούλων management.

Προϋποθέσεις εγγραφής
  • Ακαδημαϊκός τίτλος ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή τίτλος από πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
  • Για απόφοιτους λυκείου ή κολεγίου, απαιτείται εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις για τις επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά, μέσα από το πτυχίο CIMA Certificate in Business Accounting.

Προθεσμίες εγγραφής - Εξετάσεις
Tο τελικό τριήμερο διαγώνισμα διενεργείται κάθε Μάιο και Νοέμβριο. Το τελικό διαγώνισμα μπορεί να γίνει computer based κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβρη.

Ύλη
Ο επαγγελματικός τίτλος CIMA χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα:
  • Operational level
  • Management level
  • Strategic level
  • Professional Competence level
To κάθε επίπεδο έχει τρία υποεπίπεδα:
  • Enterprise pillar
  • Perfomance pillar
  • Financial pillar
Εκτός από το τελευταίο επίπεδο που απαρτίζεται από case studies.
Λεπτομέρειες για το κάθε επίπεδο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διάρκεια
Ο μέσος όρος ολοκλήρωσης για έναν υποψήφιο, ο οποίος παράλληλα εργάζεται, υπολογίζεται σε 1 χρόνο.
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).