Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Chartered Financial Analyst

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CFA
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
CFA Institute
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Portfolio Manager - Research Analyst - Corporate Finance Consultants - Traders - Risk Managers - Investment Banking Analyst - Accountants/Auditors
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος
Οικονομικά / ΧρηματοοικονομικάΑναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Η επαγγελματική πιστοποίηση CFA στοχεύει στο να αναπτύξει τη γνώση των χρηματοοικονομικών και των επαγγελματικών αξιών. Αυτό σημαίνει ότι με την απόκτησή της μπορείτε να επιτύχετε μία επιτυχημένη καρίερα στο χώρο των χρηματοοικονομικών, της επενδυτικής τραπεζικής και των συμβούλων επιχειρήσεων.

Τι μου προσφέρει;
Η πιστοποίηση αυτή προσφέρει πρακτική γνώση σε εξειδικευμένα θέματα χρηματοοικονομικής μηχανικής. Κοστίζει κατά πολύ λιγότερο από κάποιο ακαδημαϊκό μεταπτυχιακό, χωρίς να στερείται σε εύρος γνώσεων και ποιότητα διδακτικού υλικού. Η επικαιροποίηση της ύλης διενεργείται ετήσια για να επιτευχθεί η συνάφεια του υλικού με τις τάσεις του χώρου των χρηματοοικονομικών.

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Επαγγελματίες στον χώρο των χρηματοοικονομικών, της επενδυτικής τραπεζικής και του corporate finance (Portfolio Manager, Research Analyst, Corporate Finance Consultants, Traders, Risk Managers, Investment Banking Analyst, Accountants/Auditors).

Προϋποθέσεις εγγραφής
 • Ακαδημαϊκός τίτλος ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή τίτλος από πανεπιστήμιο του εξωτερικού 
 • Τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προθεσμίες εγγραφής

Μήνας εξετάσεων

Προθεσμία εγγραφής

Ιούνιος

14 Μαρτίου του ίδιου έτους

Δεκέμβριος

(Μόνο για Level 1)

12 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους

Εξετάσεις
Γραπτές εξετάσεις του CFA στα αγγλικά πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο-όλα τα Levels / Δεκέμβριο - μόνο το Level 1). Δυστυχώς τον Δεκέμβριο δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις στη χώρα μας.

Ύλη
Το πρόγραμμα σπουδών της πιστοποίησης CFA χωρίζεται σε τρία επίπεδα - Level 1, 2, 3. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εξετάσεις και για τα 3 levels και ειδικότερα για το Level 1 πραγματοποιούνται 2 φορές τον χρόνο. Οι κύριες περιοχές μελέτης (των οποίων η βαρύτητα διαφοροποιείται ανάλογα με το Level που βρίσκεται ο συμμετέχοντας) είναι οι εξής:
 • Ethical and Professional Standards
 • Quantitative Methods
 • Economics
 • Financial Reporting and Analysis
 • Corporate Finance
 • Equity Investments
 • Fixed Income
 • Derivatives
 • Alternative Investments
 • Portfolio Management and Wealth Planning

Διάρκεια
Ο μέσος όρος ολοκλήρωσης για έναν υποψήφιο, ο οποίος παράλληλα εργάζεται, υπολογίζεται σε τρία με τέσσερα χρόνια.

Χρήσιμα Links
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).