Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Diploma IFRS (International Financial Reporting Standards)

Πιστοποίηση (abbreviation): 
DipIFR
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Association of Chartered Certified Accountants UK
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Λογιστές - Εσωτερικούς ελεγκτές - Επαγγελματίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος
Οικονομικά / ΧρηματοοικονομικάΑναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
O επαγγελματικός τίτλος DipIFR προσφέρει πολύτιμες πρακτικές γνώσεις στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Απονέμεται από το επαγγελματικό σώμα ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της Αγγλίας (ACCA Association of Chartered Certified Accountants). To πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 4-6 μήνες.

Τι μου προσφέρει;
Ο τίτλος βοηθάει τον κάτοχό του να είναι ενημερωμένος στις εξελίξεις στη λογιστική και να είναι με αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας.

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Επαγγελματίες στον χώρο της λογιστικής και του εσωτερικού ελέγχου.

Προϋποθέσεις εγγραφής
Για να εγγραφεί ένας επαγγελματίας στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
  • Τρία χρόνια προϋπηρεσίας σε δουλειά σχετική με τη λογιστική
  • Κατοχή του ACCA Certificate in International Financial Reporting και δυο χρόνια προϋπηρεσίας
  • Να είναι ACCA affiliate

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις του DipIFR είναι computer based και διαρκούν 3 ώρες. Δίνονται δύο φορές τον χρόνο (Ιούνιο-Δεκέμβριο). Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι τύπου case study. Οι εγγραφές γίνονται μέχρι 15 Απριλίου και 15 Οκτωβρίου.

Ύλη
Η ύλη χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:
  • Διεθνείς πηγές αρχών λογιστικής (International sources of authority)
  • Στοιχεία οικονομικών καταστάσεων (Elements of financial statements)
  • Παρουσιάσεις και επιπλέον κοινοποιήσεις οικονομικών στοιχείων (Presentation and additional disclosures)
  • Προετοιμασία για εξωτερικές οικονομικές αναφορές για αυτόνομες εταιρείες (Preparation of external financial reports for single entities)
  • Προετοιμασία για εξωτερικές οικονομικές αναφορές για κοινοπραξίες και συγχωνευμένες εταιρείες (Preparation of external financial reports for combined entities and joint ventures)

Διάρκεια
Ο μέσος όρος ολοκλήρωσης για έναν υποψήφιο, ο οποίος παράλληλα εργάζεται, υπολογίζεται σε 6 μήνες.
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).