Υποτροφίες για έρευνα σχετικά με τον HIV

Each year, the HIV Research Trust offers international scholarships to physicians, nurses, scientists and other health care professionals in resource-poor settings working in the field of HIV infection. The Trust supports early/mid career researchers (from doctoral students to group leader level) to travel to other centers to acquire skills necessary to conduct their research more effectively when they return to their home institution. The Scholarships provide support for travel, living expenses including accommodation and may provide support for laboratory expenses at the institution to be visited. The application deadline is 11 October 2013.

Μεταδιδακτορικές υποτροφίες από τη Βρετανική Ακαδημία

The aim of the British Academy in making these awards is to offer opportunities for outstanding early career researchers to strengthen their experience of research and teaching in a university environment which will develop their curriculum vitae and improve their prospects of obtaining permanent lecturing posts by the end of the Fellowship. The primary emphasis is on completion of a significant piece of publishable research, which will be assisted by full membership of an academic community of established scholars working in similar fields Eligibility

Υποτροφία για σπουδές στο εσωτερικό

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ» για το διορισμό ως υποτρόφου ενός (01) φοιτητή ή φοιτήτριας της Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της χώρας, καταγόμενου από το Λεβίδι Αρκαδίας για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία

Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο προγράμματος δεξαμενών (pool system), οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές καλλιτεχνικές σπουδές ή να εκπονήσουν έρευνα στην Ελβετία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με έναν καθηγητή:

Υποτροφίες στην Αυστρία για ερευνητές

The Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS) is inviting applications for the international fellowship program. The IAS-STS invites researchers to apply for a stay between 1 October 2014 and 30 June 2015 as a research Fellow (up to nine months) or visiting Scholar (shorter period, e.g. a month). The Institute provides the opportunity to investigate the social implications of scientific and technological developments and to conduct research into the links and interactions between science, technology and society. Applicants for a long-term fellowship have the opportunity to apply for a grant (940 Euros per month) to cover their living costs. Applications will close on 31 December 2013 for 2014/15 fellowship programme.

Υποτροφίες για νέους ερευνητές

ECTRIMS and MAGNIMS are jointly funding research fellowship to European young researchers for the application of magnetic resonance studies to MS at renowned host institutions within the MAGNIMS network in Europe. ECTRIMS will support two fellowships annually with an annual stipend of up to €50,000 for one year. Applicants should be under 40 years and affiliated to an academic department which can guarantee a continuation of his or her research. The deadline for application is 01 / February / 2014.

5 υποτροφίες για μεταπτυχιακή έρευνα στη Μ. Βρετανία

The London Metropolitan University is offering five Postgraduate Research VC Scholarships (MPhil/PhD) for Faculty of Social Sciences and Humanities and Faculty of Life Sciences and Computing. 4 x Fees-only scholarships are awarded for Home/EU applicants up to three years full-time or six years part-time, subject to successful progression. One stipendiary scholarship is awarded for Home/EU and international/non-EU applicants which covers fees plus an annual stipend/living allowance for the successful applicant up to three years full-time subject to successful progression. Any applicants holding an upper second or first class honours degree or a Masters-level degree or an equivalent qualification or experience in an appropriate subject are eligible to apply. The application deadline is 1St October 2013 for February 2014 start.

Νέες υποτροφίες από το ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή του Κανονισμού Υποτροφιών, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 98142/Β7/19-7-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1915/Β/7-8-2013).

Σελίδες