Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπότροφοι για τα τμήματα του ΤΕΙ Στ. Ελλάδας

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας προβαίνει στην πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου διά της συμβάσεως των Υποτρόφων και των Τμημάτων των Σχολών: α) Τεχνολογικών Εφαρμογών , β) Διοίκησης και Οικονομίας, γ) Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & διατροφής, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (έντυπο του Τμήματος) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από 07-10-2013 έως και 15-10-2013.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων στον τόπο που εδρεύουν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή ταχυδρομικώς, με εξαίρεση για το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού που εδρεύει στη Θήβα, οι υποψήφιοι του οποίου θα καταθέτουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., που εδρεύει στη Χαλκίδα.

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop