Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υποτροφίες της Σλοβακικής κυβέρνησης για προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και καλλιτέχνες για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών του Σλοβακικού Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών, Έρευνας και Αθλητισμού προκήρυξε υποτροφίες ως 12 μήνες στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κινητικότητας, εντός και εκτός Ε.Ε., για έρευνα και μελέτη σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι:

1. Ήδη προπτυχιακοί φοιτητές, για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους σε ιδιωτικό, δημόσιο ή κρατικό πανεπιστήμιο της Σλοβακίας για διάστημα έως 10 μήνες το ανώτερο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από ένα από τα προαναφερθέντα πανεπιστήμια με επίσημη επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά έγγραφα.

2.Διδακτορικοί φοιτητές ήδη δεκτοί από ιδιωτικό, δημόσιο ή κρατικό Σλοβακικό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό Ίδρυμα για σπουδές ή διεξαγωγή έρευνας για διάστημα 1-12 μήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από ένα από τα προαναφερθέντα πανεπιστήμια με επίσημη επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά έγγραφα.

  1. Ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι, ερευνητές ή καλλιτέχνες που έχουν προσκληθεί από νόμιμο Σλοβακικό οργανισμό (όχι οργανισμό στον τομέα των επιχειρήσεων) για να διδάξουν ή να διεξάγουν έρευνα ή να έχουν καλλιτεχνική ενασχόληση στην Δημοκρατία της Σλοβακίας για διάστημα 1-12 μήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από τον προαναφερθέντα φορέα με επίσημη επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά έγγραφα.

Η αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά: http://www.scholarships.sk

Καταληκτικές ημερομηνίες αποστολής της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών:

  1. 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα Σλοβακίας 16.00, για το θερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2013-14.

  2. 30 Απριλίου 2014 και ώρα Σλοβακίας 16.00, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

 

Όλες οι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις επίσημες ιστοσελίδες: http://www.stipendia.sk , http://www.scholarships.sk  όπου θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι αναλυτικά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν καθώς και την ηλεκτρονική αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: SAIA (Σλοβακικό Γραφείο Ακαδημαϊκής Πληροφόρησης-Slovenska Akademicka Ιnformacna Αgentura):

SAIA, n. o.
Námestie slobody 23
812 20 Bratislava 1
Slovak Republic

tel.: +421-2-5930 4700, +421-2-5930 4711

fax: +421-2-5930 4701

www.saia.sk       www.scholarships.sk

και,

κ. Lukáš MARCIN, programme administrator

e-mail: lukas.marcin@saia.sk

tel.: +421-2-5930 4713 (direct line).

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop