Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υποτροφία για πτυχιούχους φυσικών ή βιολογικών επιστημών στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007‐2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ‐ ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την σύναψη σύμβασης διδακτορικής υποτροφίας με σκοπό την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Αντικείμενο εργασιών

Αντικείμενο της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και εργαλείων για την ρεαλιστική προσομοίωση νευρικών κυττάρων/δικτύων που εκφράζουν διάφορους τύπους μνήμης (π.χ. παρατεταμένη δραστηριότητα) στα πλαίσια της δημιουργίας υποδομής Βιολογικών Συστημάτων.

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:

Η συγκεκριμένη σύμβαση θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος. Επιθυμητός χρόνος έναρξης των δραστηριοτήτων: Δεκέμβριος2013.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop