Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μεταπτυχιακή υποτροφία σε πληροφορικό στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) μεταπτυχιακή υποτροφία στα Πλαίσια του Έργου «Go-Lab: Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-243

Ειδικότητα:

 ΠΕ Πληροφορικής

Αντικείμενο: 

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων

Διάρκεια:

12 μήνες

  

Προθεσμία υποβολής 29-10-2013


Αποστολή Δικαιολογητικών:

Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες: 

κ. Παναγιώτης Ζέρβας

e-mail: pzervas@iti.gr

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop