Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μεταδιδακτορικός χημικός ή χημικός μηχανικός για το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργαζόμενου Ερευνητή στα Πλαίσια του Ε Π «BIOBOOST» 

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

72Ε

Ειδικότητα:

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο: 

Ανάπτυξη Μεσοπορωδών ζεολιθικών καταλυτών για τη διεργασία Καταλυτικής Πυρόλυσης Βιομάζας

Διάρκεια:

09 μήνες

  

Προθεσμία υποβολής 18-10-2013


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

κ. Τάνια Βαλασιάδου

Τηλ.: 2310498300 & 2310498302
Fax: 2310498380
  

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cperi@cperi.certh.gr

  

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop