Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σύνταξη βιογραφικού

Το βιογραφικό είναι η πρώτη επαφή με τον εργοδότη, στον οποίο απευθύνεται κανείς για να διεκδικήσει μια θέση εργασίας. Επομένως, χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια. Αυτό σημαίνει τόσο φροντίδα της εμφάνισής του, όσο και των πληροφοριών που παρέχονται.

Οι πληροφορίες θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τη θέση εργασίας για την οποία κανείς στέλνει το βιογραφικό του, ώστε να τονίζονται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν άμεσα στη συγκεκριμένη θέση. Επίσης, θα πρέπει να είναι πλήρεις, σύντομες και αληθείς, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ορθογραφία και τη σύνταξη.

Ένα σωστά δομημένο βιογραφικό
θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

Προσωπικά στοιχεία
(όνομα, διεύθυνση, ηλικία,  τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail, LinkedIn)
Δεξιότητες
Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναφορά σε 3-4 βασικές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν το άτομο και έχουν αποκτηθεί μέσα από την εκπαίδευση ή/και την επαγγελματική εμπειρία
Προϋπηρεσία/Επαγγελματική Εμπειρία
Σε αυτή την ενότητα γίνεται  αναφορά σε όλες τις θέσεις που έχει εργαστεί ως σήμερα με περιγραφή των βασικών καθηκόντων σε κάθε θέση. 

Προσοχή στη χρονολογική σειρά: Θα πρέπει να αναφέρονται από την πιο πρόσφατη στην πιο παλιά

Εκπαίδευση
Σε αυτή την ενότητα γίνεται  αναφορά σε όλα τα τυπικά προσόντα του ατόμου που περιλαμβάνουν τίτλους σπουδών και εκπαιδευτικά ιδρύματα φοίτησης.

Προσοχή στη χρονολογική σειρά: Θα πρέπει να αναφέρονται από τον πιο πρόσφατο τίτλο στον πιο παλιό

Διά βίου εκπαίδευση
Σε αυτή την ενότητα γίνεται  αναφορά σε όλες τις επιμορφώσεις ή τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει το άτομο, πέρα από τα τυπικά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

Προσοχή στη χρονολογική σειρά: Θα πρέπει να αναφέρονται από την πιο πρόσφατη στην πιο παλιά

Διακρίσεις
Σε αυτή την ενότητα γίνεται  αναφορά σε όλες τις διακρίσεις που έχει λάβει το άτομο, είτε εκπαιδευτικές, είτε επαγγελματικές.
Σεμινάρια, συνέδρια, κτλ.
Σε αυτή την ενότητα γίνεται  αναφορά σε όλα τα σεμινάρια-συνέδρια που έχει συμμετάσχει το άτομο.

Προσοχή στη χρονολογική σειρά: Θα πρέπει να αναφέρονται από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό

Δημοσιεύσεις
Σε αυτή την ενότητα γίνεται  αναφορά  στις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε συνέδρια που έχει κάνει το άτομο.
Ξένες γλώσσες
Σε αυτή την ενότητα γίνεται  αναφορά  στις ξένες γλώσσες και στο επίπεδο που της γνωρίζει. Συμπεριλαμβάνεται το δίπλωμα που έχει αποκτηθεί.

Προσοχή : αναφέρεται μόνο το πιο πρόσφατο ή εκείνο που δείχνει το μεγαλύτερο επίπεδο γνώσης

Η/Υ και συναφή προγράμματα
Σε αυτή την ενότητα γίνεται  αναφορά  στις γνώσεις Η/Υ και συναφών προγραμμάτων, περιγράφοντας και τον φορέα στον οποίο έγινε η εκπαίδευση .
Άλλες πληροφορίες
Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται πληροφορίες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Δραστηριότητες
Σε αυτή την ενότητα γίνεται  αναφορά  στις δραστηριότητες που κάνει στον ελεύθερο χρόνο του άτομο.

Σχετικά άρθρα
http://edujob.gr/arthrografia/spoudes-epaggelmata/viografik-shmeiwma-deksiothtes,
http://edujob.gr/arthrografia/psaxnete-gia-douleia-frodiste-to-viografiko-sas,
http://edujob.gr/arthrografia/dhmioyrghse-thn-proyphresia-sou

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop