Transition Engineering: Σχεδιάζοντας και κτίζοντας ένα βιώσιμο κόσμο

Οι μηχανικοί της μετάβασης (transition engineers) καθοδόν προς τη δημιουργία ενός βιώσιμου κόσμου βρίσκονται αντιμέτωποι με προκλήσεις και κινδύνους. Η Μηχανική της μετάβασης θα αναδυθεί ως η μεθοδολογία με την οποία η κοινωνία θα μειώσει τη χρήση των ορυκτών καυσίμων και θα αμβλύνει τις επιβλαβείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις της βιομηχανοποίησης.

Προοπτικές εργασίας και "πράσινες" δεξιότητες

Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αφορούν στη γνώση, τις αξίες και τις ικανότητες του γενικού πληθυσμού που απαιτούνται, προκειμένου μια κοινωνία να αναπτύσσει και να υποστηρίζει συμπεριφορές, οι οποίες μειώνουν τις επιδράσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον. Αυτές οι γενικότερες «πράσινες» δεξιότητες περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων παραγόντων– την ικανότητα κάποιος να ενσωματώνει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες στη λήψη των αποφάσεών του.

Κίνητρα το ζητούμενο για την πράσινη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τις ευκαιρίες επένδυσης, τι χάθηκε και τι ανοίγεται στο μέλλον, εκπόνησε τον Οκτώβριο του 2012 η Focus Bari για τον ιστότοπο ka-business.gr, με θέμα "Επενδυτικές ευκαιρίες εν μέσω οικονομικής κρίσης. Χαμένες ευκαιρίες - προοπτικές του μέλλοντος". Στην έρευνα συμμετείχαν 132 ανώτατα στελέχη και ιδιοκτήτες μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας για την «πράσινη ανάπτυξη» στην Κίνα!

Μέχρι και 9,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μπορεί να κερδίσει σε ορίζοντα πενταετίας η Κίνα αν αντικαταστήσει τις ρυπογόνες βιομηχανίες της με «πράσινες επιχειρήσεις», υιοθετώντας παράλληλα τεχνολογίες ΑΠΕ. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της πρόσφατης μελέτης του Συμβουλίου της Κίνας για τη Διεθνή Συνεργασία στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο οποίο μετέχουν 200 εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων εξέχουσες φυσιογνωμίες των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών. 

Πράσινη Οικονομία και σύγχρονο Management

Σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν πως η οικονομική ευρωστία και οι δείκτες μέτρησης οικονομικών αποτελεσμάτων είναι ανεξάρτητοι από τους δείκτες που μετρούν την περιβαλλοντική και κοινωνική διακυβέρνηση και τα αποτελέσματά της. Ωστόσο μετά την πίεση της κοινωνίας των πολιτών και την υιοθέτηση μέτρων από την Ε.Ε. πολλές εταιρίες δημιουργούν στρατηγικές και σχετίζουν αξίες τόσο για τους μετόχους όσο και για την κοινωνία.

Επενδύοντας στην Εκπαίδευση: Κλειδί για την Ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας στις Η.Π.Α.

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. έχει αναφερθεί πολλές φορές στο γεγονός πως η Αμερική μπορεί να κερδίσει στο μέλλον μόνο αν εστιάσει στους τομείς της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και των κατασκευών. Η πρόκληση της δημιουργίας μιας πράσινης οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και αυτό, με τη σειρά του, εξαρτάται από το κατά πόσο η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να επενδύσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεξιότητες για την πράσινη οικονομία στην Μεγάλη Βρετανία

H κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας και πιο συγκεκριμένα τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Αγροτικών Υποθέσεων, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησαν μια έρευνα με στόχο την καταγραφή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή μετάβαση στην πράσινη οικονομία και τον σχεδιασμό νέων δράσεων. Στόχος της έρευνας ήταν να εντοπίσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την μετάβαση σε μια ισχυρή και βιώσιμη πράσινη οικονομία και να καταγράψει τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τον τρόπο που το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί καλλιεργώντας νέες δεξιότητες.

Τα «πράσινα» επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ε.Ε.

Στις τελευταίες δημοσιεύσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σε συνεργασία με το CEDEFOP σχετικά με τις δεξιότητες για την πράσινη οικονομία και την απασχόληση τονίζεται μεταξύ άλλων πως η απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων για τις πράσινες θέσεις εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία.

Εκπαιδευτικό σύστημα και γενικές δεξιότητες για την πράσινη ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον OECD (2005), η βιώσιμη ανάπτυξη εξαρτάται σημαντικά από τις δεξιότητες του πληθυσμού – όπου με τον όρο δεξιότητες αναφερόμαστε όχι μόνο στη γνώση αλλά και σε συμπεριφορές και αξίες στις οποίες οι πολίτες “εκπαιδεύονται” μέσω της υποχρεωτικής γενικής εκπαίδευσης που κάθε κράτος παρέχει στους πολίτες του.

Οδηγώντας την Πράσινη Οικονομία σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο

Μετά την πρόσφατη σύνοδο του Rio+20 Conference τον περασμένο Ιούνιο, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες συνεχίζουν να συζητούν τι σημαίνει βιώσιμη οικονομία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Ορισμένοι βλέπουν τη λύτρωση στην πράσινη ανάπτυξη, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως απαιτείται, εκτός της τεχνολογικής, και μια δομική αλλαγή, μια αλλαγή που θα σχετίζεται με την ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας.

«Πρασινίζοντας» την καριέρα σας

Τελευταία υπάρχει μεγάλος αριθμός επαγγελματιών που αποφασίζουν να δώσουν μία πιο «πράσινη» διάσταση στην καριέρα τους αναζητώντας τρόπους να ανακαλύψουν εκ νέου τον εαυτό τους και να επικεντρωθούν σε περιβαλλοντικά επαγγέλματα. Μια πρόσφατη έρευνα του ICM έδειξε ότι το 40% του εργατικού δυναμικού θα ακολουθούσε μια εντελώς διαφορετική καριέρα, αν μπορούσε να κάνει μία νέα αρχή, ενώ ένας στους πέντε είχε την πρόθεση να αλλάξει καριέρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Πράσινες θέσεις εργασίας

Οι παράγοντες που επιταχύνουν τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και διαμορφώνουν τις απαιτούμενες δεξιότητες αφορούν στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και στη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2. Οι παράγοντες αυτοί έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς δημιουργώντας την ανάγκη ανάπτυξης πράσινων θέσεων εργασίας. Από σχετικές μελέτες έχει προκύψει ότι νέες πράσινες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν στους παρακάτω τομείς: