Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ψηφιακά συστήματα: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

 

 ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σ σελ.70

β. Λ σελ. 76

γ. Λ σελ. 184

δ. Σ σελ. 159

ε. Σ σελ. 261

Α2. 1→ β, 2→ στ, 3→ε, 4→ γ, 5→ α

 

ΘΕΜΑ B

B1. ΔΜ σελ. 96

B2. ΨΗΦΙΑΚΑ σελ. 130-131, 140

B3. ΔΜ σελ. 87, 88

 

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.512Kx8 = 29*210*8bits=219bytes=524288bytes

Γ2. 19

Γ3. 8

 

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Δεξιάς ολίσθησης διότι η τελική λέξη ξεκινά από το LSB.

Δ2. t = 3*10=30msec

Δ3. F = 1 / T = 1 / (10*10-3) = 1 / 10-2 = 102 = 100Hz

Δ4.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop