Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πανελλαδικές: Ενδεικτικές απαντήσεις στην Ιστορία

Σας παραθέτουμε τις ενδεικτικές απαντήσεις, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 20/05/2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 Θέμα Α1

α.σελ.67: «Και οι Οθωμανοί Τούρκοι ανέπτυξαν…των χριστιανών της χώρας».

β.σελ.107: «Κατά την ίδια περίοδο (του μεσοπολέμου)…στο ανεπιθύμητο αυτό αποτέλεσμα».

γ. Σελ.163: «Την 1η Απριλίου 1955…Μάρτιο του 1956».

 

Θέμα Α2

α.Λάθος

β.Λάθος

γ.Σωστό

δ.Λάθος

ε.Σωστό

 

Θέμα Β1

Σελ.35-36: «Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό… κοινοβουλίου».

Θέμα Β2

Σελ.154: «Στα τέλη της δεκαετίας του 1940…«πατέρες της Ευρώπης».».

 

Θέμα Γ1

α)σελ.41-42:Εισαγωγικά χρησιμοποιούμε επιλεκτικά στοιχεία από τις δύο πρώτες παραγράφους

Ως κυρίως απάντηση επιλέγουμε τα σχετικά με τα υποερωτήματα χωρία από την υποενότητα :H Βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία.

Αναλυτικότερα: «Ο λόγος για τον οποίο οι επαναστατικές αλλαγές στην τεχνολογία…με αποκορύφωμα την ατμομηχανή». «Η Αγγλία διέθετε επιπλέον…με τα μέσα της εποχής»

Από το KEIMENO Α:Ως προς τις τεχνολογικές καινοτομίες να γίνει αναφορά στις ατμομηχανές μεγάλης ισχύος, στις πηγές ενέργειας ανήκουν ο άνθρακας και ως πρώτη ύλη ο σίδηρος , ως προς τα μέσα μεταφοράς να τονιστεί η δυνατότητα της μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα από το μέτωπο εξόρυξης στην επιφάνεια και ως προς τα μέσα συγκοινωνίας να αξιοποιηθεί το απόσπασμα: «Η τεράστια αυτή αύξηση οφειλόταν κυρίως στο σιδηρόδρομο…τεχνογνωσία».

β) Βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην εκδήλωση της Βιομηχανικής επανάστασης στην Αγγλία ήταν ότι «υπήρχε διαθέσιμο εργατικό δυναμικό(σελ.42)»

Από το KEIMENO B:Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολήθηκε στη βιομηχανία της Αγγλίας προήλθε από την απότομη πτώση του γεωργικού πληθυσμού που μετανάστευσε στα αστικά κέντρα, προσφέροντας τα αναγκαία εργατικά χέρια. Εκτός από τους αγρότες στα εργοστάσια εργάστηκαν διάφοροι μικροπαραγωγοί και φτωχοί εργαζόμενοι. Προτιμήθηκαν γυναίκες και παιδιά «ως ευπειθέστεροι και χαμηλόμισθοι». Ως προς τις συνθήκες εργασίας ο συγγραφέας εκτιμά ότι ο ελεύθερος άνθρωπος θεωρούσε την εργασία στο εργοστάσιο μια μορφή σκλαβιάς και παράλληλα παρατηρεί ότι «στη δεκαετία του 1830…παρουσιάζει επιδείνωση».

 

Θέμα Δ1

α)σελ.80-81:«Τελείωσε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος…των στρατιωτικών στην πολιτική»

β)σελ.81 «Ο πόλεμος οδήγησε επίσης …εθνικής εστίας των Εβραίων»

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop