Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σας παρουσιάζουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως τις έδωσε το Φροντιστήριο Ορόσημο και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο www.alfavita.gr:

 

Α1. Το κείμενο αναφέρεται στο περιεχόμενο και τις μορφές της φιλίας. (Θεματικό κέντρο) Αρχικά, σημειώνεται η διαχρονικά υψηλή εκτίμηση των ανθρώπων προς τη φιλία. (1η) Ακόμα, τονίζεται ότι κατά τον Αριστοτέλη η φιλία συνδέεται με την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. (2η) και ότι οι φιλικές σχέσεις κατηγοριοποιούνται σε αυτές που συνάπτονται με κριτήριο την χρησιμότητα του συνανθρώπου και την χαρά που προκαλεί αυτός. Αυτές, όμως, οι σχέσεις συνάπτονται βάσει συμφέροντος. (3η) . Ωστόσο, τονίζεται στην συνέχεια ότι η ιδανικότερη μορφή φιλίας είναι αυτή που βασίζεται στα κοινά ανθρωπιστικά ιδανικά των ανθρώπων. (4η) Τέλος, υπογραμμίζεται ότι φίλος είναι το πρόσωπο που συμπαραστέκεται στον συνάνθρωπό του σε κρίσιμες καταστάσεις. (5η)

 

Β1.

α : ΛΑΘΟΣ / β: ΣΩΣΤΟ /γ: ΣΩΣΤΟ (κατά τον Αριστοτέλη)/δ: ΣΩΣΤΟ/ ε: ΛΑΘΟΣ

 

Β2. α)

i) Διαίρεση=> Διαιρετέα έννοια: φιλικές σχέσεις

Διαιρετική βάση: κατά τον Αριστοτέλη

Μέλη της διαίρεσης: διά το χρήσιμον, δι’ ηδονήν, διά το αγαθόν

ii) Αιτιολόγηση:

Άποψη συγγραφέα: Συνδεόμαστε με έναν άνθρωπο

Αιτιολόγηση άποψης: επειδή ….χρήσιμος/

Άποψη συγγραφέα διατηρούμε στενές σχέσεις μαζί του

Αιτιολόγηση άποψης επειδή μας προξενεί ευχαρίστηση/

Άποψη συγγραφέα «αγαπούμε» τον άλλον κι εκείνος μας αγαπά:

Αιτιολόγηση άποψης ….όχι επειδή…..αλλά επειδή…απόλαυση

 

Β2. β) Άλλωστε: αντίθεση-εναντίωση και προσθήκη

δηλαδή: επεξήγηση

Όταν: χρόνος

λοιπόν: συμπέρασμα

 

Β3 (ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΑ)

α) εγκωμίασαν: επαίνεσαν, εξύμνησαν

ευχαρίστηση: απόλαυση

συναναστροφής: επαφής, συγχρωτισμού

ακατάλυτη: μόνιμη, αναλλοίωτη άφθαρτη, απρόσβλητη

φθείρεται: καταστρέφεται, αλλοιώνεται

β) οικεία: άγνωστα

επιδέξιος: αδέξιος

ωφέλεια: βλάβη

αξία: απαξία

αυστηρό: επιεική, , ελαστικό

 

Β4α) «δια το χρήσιμον» : ακριβής παράθεση λόγων

«αγαπά»: ειρωνεία

(υλικό ή ηθικό): αποτελεί επεξήγηση της λέξης «κέρδος» που προηγείται

β) β ενικό: εκφράζει αμεσότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα και χρησιμεύει για να γίνει ο λόγος πειστικότερος

ά πληθυντικό: εκφράζει συλλογικότητα, αμεσότητα. Ο συγγραφέας μετέχει και δημιουργεί οικειότητα με τον αναγνώστη.

 

Γ1.

Κειμενικό είδος: Ομιλία

Προσφώνηση: Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, φίλες και φίλοι,

Πρόλογος: -αυτοπαρουσίαση

-αφόρμηση: ( η ίδια η εκδήλωση)

-παρουσίαση θέματος και ενοτήτων (θέλησα να εκθέσω τις απόψεις μου για…. Και πιο συγκεκριμένα…)

-σκοπός ( προκειμένου να σας ενημερώσω αλλά και…)

 

Α΄ Ζητούμενο:

-Ανιδιοτέλεια, ειλικρινές ενδιαφέρον, αλληλοβοήθεια.

-Ψυχική επαφή, κοινές αγωνίες και ανησυχίες. Ανάπτυξη αισιοδοξίας.

- Πνευματική επαφή, όχι απαραιτήτως ταύτιση απόψεων αλλά ικανότητα τέλεσης γόνιμου διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων.

 

Β Ζητούμενο: i) Θετική πλευρά

- Άρση κάθε χωροχρονικού περιορισμού στη σύναψη σχέσεων.

-Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων.

-Δυνατότητα ενασχόλησης σε κοινές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές ή μη.

 

ii) Αρνητική πλευρά

-Το διαδίκτυο, κατά περιπτώσεις αντικαθιστά την ανάγκη για γνήσια ανθρώπινη επαφή. Ρηχότητα στην έκφραση συναισθημάτων.

-Ρηχότητα στην ανταλλαγή απόψεων.

-Κίνδυνος για πλαστοπροσωπία.

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση, συμπέρασμα :

(-Οι φιλικές σχέσεις ιδιαίτερα σημαντικές.

-Πρέπει να στηρίζονται σε στέρεες βάσεις.

-Διττός ο ρόλος του διαδικτύου.)

-Προτροπή στο ακροατήριο ( για την καταβολή ειλικρινών προσπαθειών για τη δημιουργία φιλικών σχέσεων)

-Διατύπωση ιδεατής έκβασης ( προκειμένου να δημιουργηθούν δεσμοί [που θα ωφελήσουν το άτομο ψυχοπνευματικά αλλά και την ίδια την κοινωνία.

 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ που με ακούσατε.

 

Πιστοποιημένα Φροντιστήρια Ορόσημο

(ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687)

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop