Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μεταφορά φορτίων: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Μεταφορά Φορτίων, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς

ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σ

β. Λ

γ. Σ

δ. Σ

ε. Λ

Α2. 1→ γ, 2→, 3→ α, 4→ στ , 5→ β

ΘΕΜΑ B

B1. σελ.261-262

B2. σελ. 264

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. σελ. 329-330

Γ2. σελ.261

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Εφόσον έχει γίνει εκφόρτωση και το πλοίο ταξιδεύει για το επόμενο λιμάνι, τότε σίγουρα έχει γίνει πλύση δεξαμενών και GAS FREEING, άρα δεν θα υπάρξει έκρηξη η πυρκαγιά κατά την σύγκρουση.

Δ2. 1823,22=1800*[1+(60-X)*0,00043]→1823,22/1800=1+(60-X)*0,00043→1,0129 = 1+(60-X)*0,00043→1,0129 – 1 = (60-X)*0,00043→0,0129 = (60-X)*0,00043→0,0129/0,00043 = 60-X→ 30 = 60-X

→X = 60-30 = 30F

B = 1800*0,853 = 1535,4MT

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop