Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η Διεπιστημονικότητα ως Παράγοντας Επαγγελματικής Επιτυχίας

Η εικόνα που φαίνεται να επικρατεί σε όσους προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας είναι αυτή της εξειδίκευσης. Η ιλιγγιώδης ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας τονίζουν την ανάγκη της εστίασης σε συγκεκριμένους κλάδους, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις κάθε τομέα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει. Ο λόγος δεν είναι ότι έχει μειωθεί η ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες. Εκείνο που έχει αλλάξει την εικόνα είναι η ολοένα και εντεινόμενη ανάγκη για διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Έχει πλέον αρχίσει να γίνεται συνείδηση ότι δεν αρκεί να έχει κανείς γνώσεις σε ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο, ή επαγγελματικό τομέα, ώστε να προοδεύσει επαγγελματικά. Εκείνο που τον βοηθάει είναι και οι γνώσεις από άλλους επιστημονικούς τομείς.

Η καλύτερη απόδειξη της τάσης, ή μάλλον ανάγκης, αυτής είναι τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που τα τελευταία χρόνια διαμορφώνονται τόσο στην Ελλάδα (π.χ. διατμηματικά ΠΜΣ) όσο και στο εξωτερικό. Βλέπουμε σε αυτά να γίνονται συνδυασμοί επιστημονικών πεδίων, οι οποίοι παλαιότερα ίσως και να προκαλούσαν απορία ή χαμόγελα. Αντιθέτως σήμερα τέτοια προγράμματα έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά και κερδίζουν όλο και περισσότερους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Πέρα από τις οποιεσδήποτε επιπλέον τεχνικές γνώσεις, ανάλογα πάντα με το γνωστικό αντικείμενο, η σημαντικότερη ωφέλεια της διεπιστημονικότητας είναι ότι δίνει στο πρόσωπο τη δυνατότητα να μεταφέρει όψεις και «εργαλεία» από το ένα γνωστικό πεδίο στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται περισσότερο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Με άλλα λόγια, η διεπιστημονικότητα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι επιπλέον, με το οποίο θα μπορούσε κανείς να μην ασχοληθεί. Αντιθέτως, για όποιον θέλει πραγματικά να βελτιωθεί στην επαγγελματική του πορεία, η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί σήμερα μια αναγκαιότητα.

Μιχάλης Κατσιμίτσης, PhD

 

 Επισκέψου την Hμερίδα «Διεπιστημονικότητα, Επιμόρφωση & Αγορά Εργασίας»

 

 

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop