Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η σημασία της εξ αποστάσεως εταιρικής εκπαίδευσης

Το κατά πόσο η πορεία μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού θα είναι ή όχι επιτυχημένη δεν εξαρτάται μόνο από την οργάνωση, τις συνθήκες της αγοράς ή άλλους σχετικούς παράγοντες. Σε σημαντικό βαθμό εξαρτάται και από τις γνώσεις του προσωπικού. Ένα προσωπικό που γνωρίζει ελάχιστα ή και καθόλου τις εξελίξεις στον τομέα του, ή δεν έχει γνώση σημαντικών πραγμάτων για συναφή ζητήματα, π.χ. μάνατζμεντ, τα οποία δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής επαγγελματικής του εκπαίδευσης, είναι φανερό ότι δεν θα αποδώσει τα μέγιστα.

Το ότι η εταιρική εκπαίδευση είναι απαραίτητος παράγοντας για τη βελτίωση της πορείας μιας εταιρίας καταδεικνύεται από μια έρευνα του Institute for Work Based Learning του Middlesex University. Σε αυτήν, το 56% των μάνατζερ Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρεί την εκπαίδευση και την ανάπτυξη απαραίτητο στοιχείο για την ενεργότερη δέσμευση του υπαλλήλου στους σκοπούς της εταιρίας.

Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι εταιρίες αφιερώνουν λίγο χρόνο στην εκπαίδευση των υπαλλήλων τους. Μάλιστα, στην Αμερική το U.S Bureau of Labor έδωσε στη δημοσιότητα μια έρευνα, σύμφωνα με την οποία επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 υπαλλήλους διέθεσαν μόνο 12 λεπτά για εκπαίδευση των μάνατζερ, ενώ αυτές με πάνω από 100 υπαλλήλους διέθεσαν μόλις 6 λεπτά.

Το ζήτημα με την εταιρική εκπαίδευση είναι διπλό. Το πρώτο είναι το περιεχόμενο και το δεύτερο αφορά τον τρόπο. Ξεκινώντας από το δεύτερο, η εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Η διά ζώσης εκπαίδευση με τη μορφή είτε κλασικής τάξης είτε σεμιναρίων κτλ. είναι γνωστή και φαίνεται να προτιμάται.

Ωστόσο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζει καινοτομίες και ευκολίες που δεν έχει η παραδοσιακή εκπαίδευση. Ορισμένες από αυτές είναι:

  1. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει πολύ μεγάλη δημιουργική ελευθερία απ’ ό,τι η κλασική εκπαίδευση. Έτσι μπορεί να είναι από μια απλή παρουσίαση ενός θέματος χρησιμοποιώντας κείμενο, μέχρι διδασκαλία μέσω παιχνιδιού ή δραστηριότητες με σενάρια.
  2. Την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί ο υπάλληλος να τη λάβει τις ώρες που εκείνος έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί, αρκεί να έχει τις απαραίτητες τεχνικές δυνατότητες. Οπότε δεν τον περιορίζει.
  3. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη και έτσι είναι αδύνατον να βρεθούν σε μια αίθουσα.
  4. Μπορεί να επιλεγεί το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της εταιρίας, διότι υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πακέτο.

Πέρα από αυτά, όπως έχει επισημανθεί, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι καλύτερα διαχειρίσιμη, μιας και υπάρχει η δυνατότητα για ταχύτερη διόρθωση, βελτίωση, ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού, αφού όλα γίνονται ψηφιακά. Επιπλέον, η μάθηση είναι αποτελεσματικότερη, λόγω ακριβώς των διαφορετικών (δηλαδή, μη παραδοσιακών) τρόπων διδασκαλίας, το οποίο σημαίνει ότι γίνονται περισσότερο παραγωγικοί οι υπάλληλοι, αλλά και δεσμεύονται περισσότερο στους σκοπούς της εταιρίας. Τέλος, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό: η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι φθηνότερη σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης. Οπότε, έχει κανείς σημαντικά οφέλη με μικρότερο κόστος.

Τέλος, ως προς το περιεχόμενο, για την καλύτερη διαμόρφωσή του ή και την επιλογή μεταξύ υπαρχόντων προγραμμάτων, τα οποία θα προσαρμοστούν στους σκοπούς της εταιρίας, χρειάζεται να απευθυνθεί κανείς σε έναν ειδικό στο e-learning, ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο και διαμορφώνει προγράμματα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πιστοποιήσεις.

 

Μιχάλης Κατσιμίτσης, PhD

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop