Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαδικτυακή εκπαίδευση (eLearning): Tάση ή το μέλλον της εκπαίδευσης;

Στο παρελθόν, εάν κάποιος επιζητούσε τη διεύρυνση των γνωστικών του οριζόντων ή/και δεξιοτήτων, οι μεταβλητές του τόπου και του χρόνου ήταν πάντα σημαντικοί περιοριστικοί παράγοντες. Το δε απορρέον κόστος για την κάλυψη των διδάκτρων, των μετακινήσεων καθώς και των λοιπών εξόδων που μπορεί να προκύπτουν εκ παραλλήλου με την εκπαιδευτική ή επιμορφωτική διαδικασία λειτουργούσε επίσης επιβαρυντικά.

Στις μέρες μας, η επανάσταση που έχει συντελεστεί τόσο στις μεθόδους όσο και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα η διαδικτυακή εκπαίδευση, φαίνεται να παραμερίζει σε μεγάλο βαθμό τέτοιου είδους εμπόδια. Έτσι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση εκδημοκρατίζονται, καθώς καθίστανται ευκολότερα προσβάσιμες σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού.

Μάλιστα, σε πρόσφατη έρευνα του Global Shapers Survey τα στοιχεία αποδεικνύουν τη διείσδυση της διαδικτυακής εκπαίδευσης παγκοσμίως. Από δείγμα 25.000 νέων από όλο τον κόσμο, το 77,84% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει online μαθήματα στο παρελθόν.

Το ότι τα online προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης κερδίζουν συνεχώς έδαφος φαίνεται και από το ότι, πέρα από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως αλλά και φορείς ακαδημαϊκής και πολιτιστικής δραστηριότητας, διαδικτυακή επιμόρφωση και εκπαίδευση προσφέρεται ακόμα και από εκπαιδευτικούς οργανισμούς μικρότερου βεληνεκούς. Έτσι φανερώνεται ότι, εκτός από κυρίαρχη θέση στο μέλλον, επηρεάζει ήδη σημαντικά το τοπίο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και στο παρόν.

 

Πηνελόπη Δήμα, MSc

Social and Cultural Psychology

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop