Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι δεξιότητες του άμεσου μέλλοντος για 30 κατηγορίες επαγγελμάτων

Η αγορά εργασίας είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, το οποίο δύσκολα κανείς μπορεί να γνωρίσει, είτε συμμετέχει σε αυτήν είτε προσπαθεί να εισέλθει. Είναι τότε οι παράμετροι που την επηρεάζουν, ώστε χρειάζεται συγκροτημένη και συστηματική παρακολούθησή της, προκειμένου να καταλήξει κανείς σε κάποια συμπεράσματα.

Μάλιστα, όταν πρόκειται για νευραλγικής σημασίας τομείς, όπως αυτός των δεξιοτήτων, που διαμορφώνουν την αγορά εργασίας του σήμερα και του αύριο, τότε κάθε άλλο παρά χρειάζονται εύκολες προσεγγίσεις και αναλύσεις. Ως εκ τούτου, έρευνες αξιόπιστες, όπως αυτή της CEDEFOP, σχετικά με τις δεξιότητες είναι κάτι που θα πρέπει να επισημαίνεται και να μελετάται.

Η σχετική έρευνα, αξίζει να σημειωθεί, δεν παρέχει μόνο τις τάσεις στον τομέα των δεξιοτήτων σε 30 κατηγορίες επαγγελμάτων. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές της κάθε κατηγορίας, αλλά και τις τάσεις που φαίνεται πως θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές. Επίσης προτείνει και τρόπους να ανταποκριθεί κανείς στις προκλήσεις σχετικά με την απόκτηση δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τις κατηγορίες των επαγγελμάτων, για να μελετήσετε αυτήν που σας ενδιαφέρει:

Administrative and commercial managers: skills opportunities and challenges

Armed forces occupations: skills opportunities and challenges

Assemblers: skills opportunities and challenges

Building and related trades workers: skills opportunities and challenges

Business and administration associate professionals: skills opportunities and challenges

Business and administration professionals: skills opportunities and challenges

Chief executives and senior officials: skills opportunities and challenges

Customer service clerks: skills opportunities and challenges

Drivers and mobile plant operators: skills opportunities and challenges

Electrical and electronic trade workers: skills opportunities and challenges

Elementary occupations: skills opportunities and challenges

Food, garment, wood and other related workers: skills opportunities and challenges

General and keyboard clerks: skills opportunities and challenges

Handicraft and printing workers: skills opportunities and challenges

Health associate professionals: skills opportunities and challenges

Health professionals: skills opportunities and challenges

Hospitality, retail and other services managers: skills opportunities and challenges

Information and communication technology professionals: skills opportunities and challenges

Information and communications technicians: skills opportunities and challenges

Legal, social and cultural professionals and associate professionals: skills opportunities and challenges

Metal, machinery and related trades workers: skills opportunities and challenges

Personal and protective service workers: skills opportunities and challenges

Personal care workers: skills opportunities and challenges

Production and specialised services managers: skills opportunities and challenges

Sales workers: skills opportunities and challenges

Science and engineering associate professionals: skills opportunities and challenges

Science and engineering professionals: skills opportunities and challenges

Skilled agricultural, forestry and fishery workers: skills opportunities and challenges

Stationary plant and machine operators: skills opportunities and challenges

Teaching professionals: skills opportunities and challenges

Prospects for agricultural, forestry and fishery labourers

Prospects for assemblers

Prospects for building trades workers

Prospects for business associate professionals

Prospects for business professionals

Prospects for chief executives and senior officials

Prospects for cleaners and related service workers

Prospects for corporate managers

Prospects for customer service clerks

Prospects for drivers and mobile plant operators

Prospects for food, wood and garment processing craft workers

Prospects for handicraft and printing workers

Prospects for health associate professionals

Prospects for health professionals

Prospects for labourers in mining, construction, manufacturing and transport

Prospects for legal, social and cultural associate professionals

Prospects for managers in services and production

Prospects for metal and electrical trades

Prospects for office clerks

Prospects for personal, care and protective service workers

Prospects for sales workers

Prospects for science and engineering associate professionals

Prospects for science and engineering professionals

Prospects for skilled agricultural workers

Prospects for stationary plant and machine operators

Prospects for teaching professionals

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop