Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πόσοι Παιδοκόμοι και Βοηθοί Δασκάλων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Το επάγγελμα του παιδοκόμου και του βοηθού δασκάλου σχετίζεται με την επίβλεψη και την παροχή φροντίδας σε παιδιά σε σχολεία, σπίτια και κέντρα παιδικής φροντίδας.

Πιο συγκεκριμένα, οι παιδοκόμοι και οι βοηθοί δασκάλων είναι επιφορτισμένοι με μια σειρά καθηκόντων μη εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ώστε να συμβάλλουν στο έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα, περνούν χρόνο με τα παιδιά κάνοντας ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ παίζουν διάφορα παιχνίδια και τους διαβάζουν ιστορίες. Τέλος, ετοιμάζουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των σχολείων για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Οι παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων μπορούν να απασχοληθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Οι τομείς της απασχόλησής τους περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπαίδευση, την υγεία και κοινωνική μέριμνα, τα νοικοκυριά, και τη δημόσια διοίκηση.

Στην περιφέρεια της Αττικής απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος των παιδοκόμων και βοηθών δασκάλων (55% του συνόλου). Στην Κεντρική Μακεδονία απασχολείται το 14,2%, ενώ μόλις το 2,8% στα Ιόνια νησιά και στο Βόρειο Αιγαίο (Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1. Γεωγραφική κατανομή παιδοκόμων και βοηθών δασκάλων ανά περιφέρεια (2011)

Γεωγραφική κατανομή παιδοκόμων και βοηθών δασκάλων ανά περιφέρεια (2011) 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Απογραφή Πληθυσμού 2011.

 

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση στους παιδοκόμους και στους βοηθούς δασκάλων στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 3 και 4.

Διάγραμμα 2. Αριθμός απασχολουμένων ως παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Αριθμός απασχολουμένων ως παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Διάγραμμα 3. Μεταβολή στην απασχόληση στο επάγγελμα του παιδοκόμου και του βοηθού δασκάλου το 2020 σε σχέση με το 2012

Μεταβολή στην απασχόληση στο επάγγελμα του παιδοκόμου και του βοηθού δασκάλου το 2020 σε σχέση με το 2012 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι προοπτικές απασχόλησης των παιδοκόμων και των βοηθών δασκάλων αναμένονται εξαιρετικά θετικές, καθώς και τα τρία σενάρια συμφωνούν σε αύξηση της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο αναμένουμε αύξηση της απασχόλησης κατά 57,42% μέχρι το 2020, με τους απασχολουμένους να ανέρχονται στους 14.983 έναντι 9.384 το 2012. Το αισιόδοξο σενάριο εκτιμά αύξηση κατά 81,86% το 2020 σε σχέση με το 2012, γεγονός που σημαίνει ότι το 2020 οι παιδοκόμοι και οι βοηθοί δασκάλων θα ανέρχονται στους 17.309. Αντίστοιχα, για το απαισιόδοξο σενάριο αναμένουμε αύξηση κατά 30,58% με το σύνολο των απασχολουμένων να ανέρχεται στους 12.429 επαγγελματίες.

Τα μηνύματα για το επάγγελμα των παιδοκόμων και των βοηθών δασκάλων είναι ιδιαίτερα θετικά. Η ζήτηση για το συγκεκριμένο επάγγελμα αναμένεται να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στον κλάδο της εκπαίδευσης. 

 

Βαλσαμής Διονύσης
Οικονομολόγος MSc

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop