Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Epsilon Net - Όμιλος Εταιρειών

Η κουλτούρα μια εταιρείας μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό της, τον προσανατολισμό της και τις αξίες της εκπέμπει μια συγκεκριμένη εικόνα και έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα.

Ποια είναι εκείνα τα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία που αξιολογείτε θετικά σε έναν /μια υποψήφιο/α και τα οποία θα λέγατε ότι αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα του oργανισμού σας; Ποιες είναι οι δεξιότητες που αξιολογείτε θετικά σε έναν υποψήφιο;

Η διασφάλιση της ύπαρξης ικανοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία και τον καινοτόμο τρόπο σκέψης είναι ζωτικής σημασίας για μια εταιρία σαν την Epsilon Net, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των επαγγελματιών του ευρύτερου Οικονομικού χώρου. 

Οι αρχικές συνεντεύξεις γίνονται τηλεφωνικά, ώστε να διακρίνονται τα επικοινωνιακά προσόντα και εν τέλει να επιλέγονται οι  ποψήφιοι προς συνέντευξη στους χώρους της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων σε φυσικό επίπεδο, γίνονται ερωτήσεις με συγκεκριμένα παραδείγματα/ προβλήματα που χρειάστηκε ν ́ αντιμετωπίσει το εκάστοτε  μήμα που αναζητά τον νέο πόρο. Κατ ́ αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται η νοοτροπία/ μεθοδολογία αντιμετώπισης διαφόρων σεναρίων.  

Ποιες είναι οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιείτε κατά την διαδικασία επιλογής στελεχών και προαγωγών;

Στην Epsilon Net χρησιμοποιούμε ένα πολύ προηγμένο εργαλείο αξιολόγησης υποψηφίων το οποίο αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα Pylon HRM και πραγματικά μας βοηθάει αποτελεσματικά στην επιλογή του κατάλληλου  υποψηφίου, μέσα από μια πληθώρα εργαλείων αξιολόγησης και παρακίνησης εργαζομένων που παρέχει το ίδιο το σύστημα. 

Ποιο πλάνο καριέρας ακολουθείτε για τα στελέχη σας; (προαγωγές, εσωτερικές μετακινήσεις κλπ.)

Η εξέλιξη του προσωπικού είναι ένας από τους κυριότερους στόχους της Epsilon Net και διασφαλίζεται μέσω των διαδικασιών αξιολόγησης και οριοθέτησης αρμοδιοτήτων. Η εταιρική κουλτούρα ενισχύει τις νέες ιδέες και κάθε προσπάθεια για καινοτομία. Στελέχη όλων των τμημάτων της εταιρίας λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς ή επιμορφωτικά σεμινάρια που τους αφορούν, ενώ σε κάθε περίπτωση γίνεται οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 

Τέλος, υπάρχουν περιοδικές συναντήσεις απολογισμού κι οριοθέτησης στόχων, που εξασφαλίζουν τον προσδιορισμό συγκεκριμένης στρατηγικής ανά σειρά προϊόντων, στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων. Τα συστήματα κινήτρων/ επιβράβευσης για οποιαδήποτε ενέργεια (ομαδική ή ατομική) καλύπτουν ένα εύρος δράσεων, όπως: εύφημος μνεία, bonus, ρεπό, οικονομικά κίνητρα ή προαγωγή θέσης εργασίας.

Η αυτογνωσία είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου. Για τη βελτίωση των ικανοτήτων μας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πρώτα από όλα, καλύτερα τον εαυτό μας. 

Στη διαδικασία επιλογής με ποιους τρόπους/διαδικασίες αξιολογείτε το βαθμό αυτογνωσίας ενός υποψηφίου/μιας υποψήφιας;

Μέσα από την διαδικασία ερωτήσεων που αφορούν σε πραγματικά σενάρια/ συνθήκες εργασίας και την ανταπόκριση/αντιμετώπιση του κάθε υποψηφίου σε αυτά.

 

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτύξει κάποιος/α μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο;

Η ικανότητα αυτογνωσίας έγκειται στην κουλτούρα του εκάστοτε ατόμου. Η αυτογνωσία επιτυγχάνεται μέσω της ταπεινότητας και της παραδοχής ότι η επαγγελματική εξέλιξη είναι κάτι το δυναμικό, κάτι που ποτέ δεν σταματά καθώς- ειδικότερα στον τομέα της πληροφορικής- οι αλλαγές είναι συνεχείς και ραγδαίες. Όταν ένας εργαζόμενος/υποψήφιος λάβει υπόψη του αυτό, τότε θα έχει απελευθερωθεί από κάθε είδους τροχοπέδη καθώς θα έχει μια μόνιμη θέληση για εξέλιξη και θα απαιτεί πλέον κι από τον εαυτό του να γίνεται καλύτερος, βλέποντας παραδείγματα επιτυχημένων επαγγελματιών που βρισκόμενοι στην «κορυφή» του επαγγέλματος τους, έχουν ακόμη την ίδια όρεξη/ενέργεια που είχαν όταν χρόνια πριν εισήλθαν στην αγορά, μια αγορά συνεχώς μεταβαλλόμενη.

Στις μέρες μας με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας όλο και περισσότεροι άνθρωποι αλλάζουν επαγγελματική κατεύθυνση, κλάδο ή ειδικότητα για να αυξήσουν τις πιθανότητες  επαγγελματικής αποκατάστασης.

Πως αξιολογείτε τους ανθρώπους που κάνουν αίτηση για μια θέση στην εταιρεία σας με διαφορετική επαγγελματική πορεία αλλά με σχετικές ικανότητες και δεξιότητες με την αναφερόμενη θέση;

Η διαφορά είναι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική. Μεγάλη αύξηση εισροής βιογραφικών εμφανίζεται στην κατηγορία κυρίως των μεσαίων στελεχών. Σ’ αυτή την κατηγορία παρατηρείται επίσης συχνά το φαινόμενο να υπάρχει μαζική αποστολή βιογραφικών για θέσεις που βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα προσόντα του υποψήφιου. H εμπειρία μας παρόλα αυτά λέει ότι τα στελέχη με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία συνεχίζουν να αναζητούν θέσεις που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους και τις περισσότερες φορές ακόμα και σ αυτές τις δύσκολες συνθήκες πρέπει να αναφέρουμε ότι η εξειδίκευση και το υψηλό επίπεδο γνώσεων εξακολουθούν να αμείβονται από την αγορά. 

Ποια στοιχεία και ποια χαρακτηριστικά όσων αλλάζουν επαγγελματική πορεία πιστεύετε πως μετρούν αρνητικά;

Η πιθανή προσκόλληση τους, λόγω πρότερης εργασιακής εμπειρίας, σε μεθόδους και τεχνικές οι οποίες πολλές φορές δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της νέας θέσης εργασίας την οποία καλούνται να καλύψουν.

 

Ποιες θα ήταν οι συμβουλές σας για ια επιτυχημένη αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης;

Πρώτα από όλα έρχεται η αγάπη, το πάθος για το αντικείμενο με το οποίο ο καθένας από εμάς απασχολείται. Μέσα από αυτό έρχεται το όραμα για συνεχή εξέλιξη, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης κι εξειδίκευσης. Όλα αυτά φυσικά, για να έχουν αποτέλεσμα απαιτούν αρκετό, ακόμη και προσωπικό, χρόνο, υπομονή κι επιμονή.

Οι νέοι και νέες χωρίς επαγγελματική εμπειρία δυσκολεύονται περισσότερο στις μέρες μας να βρουν εργασία αν και διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση.

Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που θα σας έκαναν να προσλάβετε ένα/μια νέο/νεα πτυχιούχο χωρίς επαγγελματική εμπειρία;

Η καλή θέληση, η αγάπη για το αντικείμενο και κυρίως η φρέσκια ματιά με την οποία αντιμετωπίζει την αγορά ένας νεοεισερχόμενος που δεν έχει φθαρεί από την καθημερινότητα πολλών ετών απασχόλησης. Ακόμη, κύρια χαρακτηριστικά είναι η θέληση, η δίψα για μάθηση, η αυτοπαρακίνηση και οι προτάσεις βελτίωσης της ομάδας ή ακόμα και του συνόλου της επιχείρησης.

 

Ποιες είναι οι δεξιότητες / χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρήσουν θετικά παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς τίτλους;

Όλα όσα προαναφέρθηκαν ανωτέρω: Αγάπη για το αντικείμενο, καινοτόμες ιδέες, υπομονή και θέληση για περαιτέρω επιμόρφωση κι επαγγελματική εξέλιξη.

 

Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις είναι από μόνες τους αρκετές για μια πρόσληψη;

Αν ναι, τότε ποιές είναι αυτές για την δικιά σας εταιρεία και με τι βαρύτητα η κάθε μια; Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις από μόνες τους δεν αρκούν για μια πρόσληψη. Θα πρέπει ο υποψήφιος να πληροί ένα συνολικό πακέτο που αφορά εκτός από τις ακαδημαϊκές/ επαγγελματικές γνώσεις, και γνώσεις μέτρησης του παλμού της αγοράς στην οποία απευθύνεται το αντικείμενό του, να έχει τα σωστά αντανακλαστικά και να είναι σε θέση να εργαστεί επιτυχώς με σύντομα χρονοδιαγράμματα χωρίς να χρειαστεί να μειώσει την ποιότητα των υπηρεσιών του. 

 

Απόλυτη εξειδίκευση ή ευρύ φάσμα γνώσεων; Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά σε μια πρόσληψη; 

Σίγουρα η ζυγαριά γέρνει προς την απόλυτη εξειδίκευση. Σημασία έχει η πολυεπίπεδη μα απόλυτη κάλυψη ενός συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου κι όχι η ημιμάθεια πολλών.

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop