Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Γενικές πληροφορίες

 Ο Μηχανικός Πλοίων (ΜΠ) του Εμπορικού Ναυτικού, είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία των μηχανών του πλοίου. Μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να φροντίζει για τη σωστή κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και να φροντίζει για τα ανταλλακτικά που χρειάζεται το πλοίο.

Μεταξύ των προσόντων που θα πρέπει να έχει ο ΜΠ είναι η μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, η επιδεξιότητα στα χέρια, η υπευθυνότητα, η διοικητική ικανότητα και η ευσυνειδησία κτλ.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Εκτός από το πλοίο, ο ΜΠ, ως αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί να απασχοληθεί και σε άλλους παρεμφερείς κλάδους, όπως οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι εφοδιασμοί, οι πρακτορεύσεις, οι νηογνώμονες, οι ασφαλίσεις κτλ.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΜΠ εργάζεται σε αρκετά δύσκολες συνθήκες, καθώς η δουλειά του είναι κυρίως στο μηχανοστάσιο, όπου ο θόρυβος είναι αρκετά ενοχλητικός και η θερμοκρασία υψηλή. Σήμερα, πάντως, η δουλειά του ΜΠ είναι πιο εύκολη, καθώς ο χώρος του μηχανοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και ο έλεγχος γίνεται από ειδικό θάλαμο. Ο ΜΠ έχει πολλές ευθύνες, χρειάζεται να κάνει χειρωνακτική εργασία, αλλά και να κάνει νυχτερινές βάρδιες. Επιπλέον, θα πρέπει να μάθει να συνεργάζεται με ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων που έχουν άλλες συνήθειες και έθιμα. Ως εργαζόμενος σε πλοίο ο ΜΠ απουσιάζει από το σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πάντως, οι συνθήκες διαβίωσης στα σύγχρονα πλοία έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Προοπτικές

Ο ΜΠ μπορεί να εξελιχθεί σε Β΄ ή Α΄ Μηχανικό, ανάλογα με τη θαλάσσια υπηρεσία του και την επιμόρφωση που έχει λάβει. Μπορεί όμως να εκμεταλλευτεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει και να εργαστεί στην ξηρά σε συναφείς κλάδους.

Χρήσιμες πληροφορίες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού

Κ.Υ.Α. Ε/6742/99 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μ.Ε. (ΕΚ 416/Β΄/99)

Αρθρο 18 Ν. 3185/2003
(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

 1. Mηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 2. Τεχνίτη συστήματος πέδησης (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 3. Τεχνίτη αναρτήσεων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 4. Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 5. Τεχνίτη εξαερωτήρων – αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 6. Ηλεκτροτεχνίτη (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
 7. Τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
 8. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 9. Τεχνίτη ψυγείων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 10. Τεχνίτη τροχών (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 11. Τεχνίτη μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 12. Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 13. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)

 

Π.Δ. 243/98 (ΦΕΚ 181/Α΄/98), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 (ΦΕΚ 266/Α΄/99) & το Π.Δ. 19/01 (ΦΕΚ 14/Α΄/01)

 1. Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. μη προαγωγικό (μηχανών ατμού εσωτερικής καύσης) (πτυχίο, τμήμα εκπαίδευσης Μηχανικών Γ΄ Δ.Σ.Ε.Ν., 36 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε μηχανοστάσια πλοίων με μηχανές πάνω από 450 kw –12 κατευθυνόμενη εκπαίδευση – πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)
 2. Μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν. (πτυχίο, 6 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε μηχανοστάσια πλοίων με μηχανές πάνω από 450kw – κατευθυνόμενη εκπαίδευση – πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)
 3. Μηχανοδηγού Α΄ τάξης Ε.Ν. (πτυχίο Μηχανοδηγού Β΄ τάξης, 1 έτος θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία με μηχανές πάνω από 50 kw – πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δ.Σ.Ε.Ν.)

(Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Απόκτηση διπλώματος μηχανικού Γ΄ τάξης, Β΄ τάξης, Α΄ τάξης

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: