Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ναυπηγός

Γενικές πληροφορίες

 Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός (ΝΜΜ) έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό πλωτών σκαφών και κατασκευών (π.χ. πλωτών δεξαμενών), αλλά και την επισκευή/μετασκευή παλιών σκαφών. Όταν αναλαμβάνει τη ναυπήγηση ενός καινούργιου σκάφους, υπολογίζει το βάρος και την ισχύ των μηχανών, τους χώρους, το συνολικό κόστος κατασκευής του πλοίου κτλ. Επίσης φροντίζει για την εφαρμογή

του σχεδίου, επιβλέπει την εγκατάσταση των μηχανών και των οργάνων του πλοίου και είναι υπεύθυνος για την ευστάθεια του σκάφους.

Βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του ΝΜΜ είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλλά και η μεθοδικότητα, η δημιουργική φαντασία και το πνεύμα συνεργασίας

 Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΝΜΜ μπορεί να εργαστεί σε διάφορους τομείς, όπως τα ναυπηγεία, οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι νηογνώμονες, τα ναυπηγικά γραφεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα (π.χ. εταιρείες εμπορίας μηχανημάτων και συστημάτων εξοπλισμού πλοίων), η βιομηχανία, ο δημόσιος τομέας, αλλά μπορεί να ακολουθήσει και ακαδημαϊκή καριέρα.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΝΜΜ καλείται να εργαστεί σε εξωτερικούς χώρους (ναυπηγεία, λιμάνια), οπότε είναι εκτεθειμένος στις διάφορες καιρικές συνθήκες. Ενίοτε, χρειάζεται να ταξιδέψει και στο εξωτερικό.

Προοπτικές

Ανάλογα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, ο ΝΜΜ μπορεί να αναλάβει έργα μεγάλης κλίμακας, ή να μεταπηδήσει σε συναφή τομέα απασχόλησης.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: