Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός στην αξιολόγηση ενεργειακής αποτελεσματικότητας για κατοικημένους, εμπορικούς ή βιομηχανικούς τομείς

Γενικές πληροφορίες

Ο Διαχειριστής Ενέργειας (ΔΕ) ασχολείται με το σχεδιασμό, την καταγραφή και την παρακολούθηση της χρήσης ενέργειας σε ένα κτίριο. Στόχος του είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ενέργειας μέσω της καλύτερης χρήσης της και της εφαρμογής νέων μορφών χρήσης της. Έτσι, αναπτύσσει, συντονίζει και υλοποιεί τις στρατηγικές για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, παρέχει τεχνικές και πρακτικές συμβουλές, συνεισφέρει σε πρωτοβουλίες για αειφόρο ανάπτυξη κτλ.

Ειδικότητες

Ο ΔΕ μπορεί να ειδικευθεί σε διάφορους τομείς, όπως η περιβαλλοντική προστασία, συμβουλευτική ενέργειας, διαχειριστής εγκαταστάσεων κτλ.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΔΕ έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε διάφορους τομείς, όπως δημόσιοι φορείς, εταιρείες ενέργειας, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες συμβουλευτικής για το περιβάλλον κτλ.

Εργασιακές συνθήκες

Ορισμένες φορές ο ΔΕ χρειάζεται να εργάζεται εκτός ωραρίου, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες. Εργάζεται και σε γραφείο και σε εξωτερικούς χώρους. Αν και συνήθως δεν είναι αγχογόνος εργασία, ωστόσο ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να προκαλέσει άγχος, ενώ δεν αποκλείονται και τα ταξίδια, στο εσωτερικό κυρίως.

Προοπτικές

Οι προοπτικές εξέλιξης εξαρτώνται από τον οργανισμό ή την εταιρεία όπου εργάζεται ο ΔΕ.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: