Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός (Βοηθός) Φαρμακείου

Γενικές πληροφορίες

Ο Τεχνικός (Βοηθός) Φαρμακείου εκτελεί καθήκοντα στους διάφορους τομείς των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η παραλαβή και σωστή αποθήκευση φαρμάκων, επιδεσμικού υλικού και άλλων ειδών, η τήρηση καθολικού φαρμάκων αλλά και άλλων βιβλίων, καθώς η τήρηση των αποθηκών σε καλή και καθαρή κατάσταση. Επιπλέον, βοηθάει στην παρασκευή, επιγραφή, συσκευασία, έλεγχο και έκδοση φαρμακευτικών σκευασμάτων (υπό από την επίβλεψη του φαρμακοποιού), τηρεί αρχεία των ασθενών, αλλά και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Σε γενικές γραμμές, είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία του φαρμακείου.

Επαγγελματικό δικαίωμα - Δεξιότητες

Ο Τεχνικός Φαρμακείου, εκτός από τα φαρμακεία, μπορεί να εργαστεί σε διάφορους τομείς, όπως οι φαρμακευτικές βιομηχανίες και τα εργαστήρια, τα ερευνητικά ινστιτούτα, οι βιομηχανίες καλλυντικών, τα νοσοκομεία, τα ινστιτούτα αδυνατίσματος και τα κέντρα αισθητικής. Αν και υπάρχουν περιπτώσεις, όπου ο Τεχνικός Φαρμακείου μαθαίνει τη δουλειά επιτόπου, όσοι έχουν κάποιο δίπλωμα (και σχετική εμπειρία) έχουν καλύτερες πιθανότητες να προσληφθούν.

Εργασιακές συνθήκες

Οι συνθήκες εργασίας του Τεχνικού Φαρμακείου ποικίλλουν, ανάλογα με το χώρο εργασίας του. Για παράδειγμα, όσοι εργάζονται σε κλινικές ή μεγάλα φαρμακεία εστιάζονται στη δοσολογία της φαρμακευτικής αγωγής. Αλλού μπορεί να απασχολούνται κυρίως με το ταμείο, να απαντούν στο τηλέφωνο ή να εκτελούν άλλα διοικητικά καθήκοντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλοι έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη και εργάζονται όρθιοι ή χρειάζεται να μετακινούν μεγάλα κουτιά.

Προοπτικές

Αν και ως Τεχνικός Φαρμακείου οι προοπτικές είναι περιορισμένες, μπορεί ένα Τεχνικός Φαρμακείου να φοιτήσεισε Φαρμακευτική Σχολή και να γίνει φαρμακοποιός.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ελληνική Φαρμακευτική Δεοντολογία (pdf)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: