Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιατρικά Αρχεία - Medical Records

Γενικές πληροφορίες

Τα Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχεία (Electronic Health Record [EHR]) αποτελούν ασθενοκεντρική πηγή πληροφόρησης. Ο εργαζόμενος στα ΗΙΑ βοηθάει το γιατρό να λάβει αποφάσεις, καθώς του παρέχει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, όταν και όπου το χρειάζεται. Επιπλέον, φροντίζει να υπάρχει αυτοματοποίηση και ροή στην ιατρική πληροφόρηση, χωρίς λάθη και χάσματα που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα ή καθυστερήσεις στη φροντίδα τους ασθενούς, αλλά μπορεί και να προτείνει βελτιώσεις του συστήματος πληροφόρησης. Ο εργαζόμενος στα ΗΙΑ, επίσης, συμβάλλει στη συγκέντρωση στοιχείων που χρησιμοποιούνται και για μη ιατρικούς σκοπούς, π.χ. λογαριασμούς, διαχείριση ποιότητας, παρακολούθηση ασθενειών, κατάρτιση αναφορών κτλ.
Ο εργαζόμενος στα ΗΙΑ μπορεί να ειδικευθεί σε έναν ιατρικό κλάδο, όπως είναι οι καρκινοπαθείς.

Υποειδικότητες

Το επάγγελμα των ΗΙΑ είναι επιμέρους ειδικότητα του γενικότερου πεδίου της Τεχνολογίας Ιατρικής Πληροφορίας (Health Information Technology).

Επαγγελματικό δικαίωμα - δεξιότητες

Ο εργαζόμενος στα ΗΙΑ μπορεί να εργαστεί στον ευρύτερο χώρο της Υγείας (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία κτλ.), όπου χρειάζεται οργάνωση ιατρικού αρχείου. Απαραίτητο στοιχείο της δουλειάς είναι η ακρίβεια, οπότε ο εργαζόμενος στα ΗΙΑ θα πρέπει να είναι λεπτολόγος.

Εργασιακές συνθήκες

Το επάγγελμα των ΗΙΑ είναι από τα λίγα του ιατρικού χώρου, όπου ο εργαζόμενος δεν έρχεται απαραίτητα σε άμεση επαφή με τους ασθενείς, καθώς ουσιαστικά είναι δουλειά γραφείου.

Προοπτικές εξέλιξης

Σύμφωνα με το U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), μέχρι το 2018 αναμένεται αύξηση κατά 20% στο επάγγελμα των ΗΙΑ.
Ως προς τις δυνατότητες προαγωγής, αυτές εξαρτώνται από το χώρο, όπου εργάζεται ο ειδικός στα ΗΙΑ, καθώς και την όποια εξειδίκευσή του.

Εκπαίδευση

Καθώς τα ΗΙΑ αποτελούν υπο-ειδικότητα των Τεχνολόγων Ιατρικής Πληροφορίας (Health Information Technicians), όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τα ΗΙΑ θα πρέπει να σπουδάσουν Health Information Technology.

Χρήσιμες πληροφορίες

Εγχειρίδιο Ιατρικών Αρχείων για αναπτυσσόμενες χώρες, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (pdf)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: