Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Ιατρικής Πληροφορίας

Γενικές πληροφορίες

Ο Τεχνικός Ιατρικής Πληροφορίας (ΤΙΠ) έχει ως αντικείμενο την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των ιατρικών φακέλων, τον έλεγχο των φακέλων ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια και την εναρμόνιση με τους ισχύοντες κανονισμούς, τη γρήγορη ανάκτηση φακέλων για χρήση από το ιατρικό προσωπικό, την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τη διαχείριση, ανάπτυξη και έλεγχο των σχετικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, την εισαγωγή δεδομένων, τη συμπλήρωση διαφόρων αιτήσεων, την επεξεργασία εντύπων για εισαγωγή ή έξοδο ασθενών κτλ.

Ειδικότητες

 1. Ιατρικά αρχεία
 2. Ιατρική κωδικοποίηση: «Μετάφραση» των διαγνωστικών και άλλων φράσεων σε αλφαριθμητικούς κώδικες, ώστε να υπάρχει ακρίβεια, απλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου των ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων και βελτίωση της ιατρικής φροντίδας.
 3. Ιατρικός λογαριασμός: εισαγωγή των κλινικών δεδομένων σε ειδικά προγράμματα, ώστε να υπάρχει η σωστή επιστροφή στον ασθενή από τους ασφαλιστικούς φορείς των χρημάτων που κατέβαλε.
 4. Μητρώο καρκίνου: ανάλυση αρχείων καρκινοπαθών για τον εντοπισμό μοτίβων της ασθένειας, θεραπείες και αποτελέσματα εξετάσεων, αλλά και για εισαγωγή και διατήρηση των δεδομένων σε εθνικές βάσεις πληροφοριών για καρκινοπαθείς.

Επαγγελματικό δικαίωμα – δεξιότητες

Ο εργαζόμενος στα ΗΙΑ μπορεί να εργαστεί στον ευρύτερο χώρο της Υγείας (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, ασφαλιστικοί φορείς κτλ.), όπου χρειάζεται οργάνωση ιατρικού αρχείου.
Απαραίτητο στοιχείο της δουλειάς είναι η ακρίβεια, οπότε ο εργαζόμενος στα ΗΙΑ θα πρέπει να είναι λεπτολόγος και μεθοδικός. Επίσης χρειάζεται ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών, ομαδικό πνεύμα, ευχέρεια στο χειρισμό Η/Υ.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΤΙΠ μπορεί να εργαστεί σε διάφορους χώρους σχετικά με την υγεία, όπως νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία κτλ. Ο ΤΙΠ δεν έρχεται πάντα σε άμεση επαφή με τους ασθενείς, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ακριβής στην εργασία του και να δίνει μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς και να έχει ομαδικό πνεύμα.

Προοπτικές εξέλιξης

Συνήθως ο ΤΙΠ εργάζεται υπό την επίβλεψη ενός προϊσταμένου Ιατρικής Πληροφορίας. Ο έμπειρος ΤΙΠ μπορεί να εργαστεί και ως τέτοιος προϊστάμενος. Επίσης, ο ΤΙΠ μπορεί να ειδικευθεί σε κάποιον τομέα της ιατρικής.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Επαγγελματικές οργανώσεις
  Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.)
  Στουρνάρη 37, 106 82 Αθήνα
  Τηλ.: 210 3301307, 210 3300999, Φαξ: 210 3301893
  http://www.epy.gr
 • Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)
  Στουρνάρη 63, 104 32 Αθήνα
  http://www.epe.org.gr
 • Healthcare Information and Management Systems Society: http://www.himss.org/ASP/index.asp
 • Integrating the Healthcare Enterprise-Europe (IHE): http://www.ihe-europe.net/
Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: