Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Γενικές πληροφορίες

Ο Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΙΕ) ασχολείται με την επιτέλεση ελέγχων για την ανακάλυψη της παρουσίας ή απουσίας κάποιας ασθένειας και παρέχει στοιχεία που βοηθούν τους ιατρούς στο να ορίσουν τη βέλτιστη θεραπεία για τον ασθενή. Επίσης ελέγχει την ακρίβεια των διαφόρων αποτελεσμάτων και τα ανακοινώνει στους ιατρούς. Εστιάζει, γενικότερα, στη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, αλλά και τηρεί σχετικά αρχεία των ελέγχων.

Επαγγελματικό δικαίωμα – Δεξιότητες

Ο ΤΙΕ έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε ένα εύρος εργαστηρίων, όπως Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Ανοσολογίας, Ιστοσυμβατότητας, Ιολογίας, Ορμονολογικό, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Παθολογικής ανατομίας, Κυτταρολογικό, Ογκολογίας, Αιμοδοσίας – τράπεζας αίματος, Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Πυρηνικής Ιατρικής, Πειραματοζώων  και σε οποιαδήποτε άλλα που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. 
Επίσης,  ο ΤΙΕ μπορεί να απασχοληθεί στην εκπαίδευση, να διδάξει στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, είτε ως μόνιμος εκπαιδευτικός, είτε ως αναπληρωτής, αλλά και στα ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΤΙΕ συνήθως δεν εμπλέκεται με ασθενείς. Οι συνθήκες εργασίας στο εργαστήριο εξαρτώνται από την ειδικότητά του. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για πολύ λεπτολόγο και, εν πολλοίς, καθιστική εργασία, που απαιτεί ελέγχους ρουτίνας και την επιτέλεση μιας ευρείας γκάμας ελέγχων.

Προοπτικές εξέλιξης

Για την εξέλιξή του είτε στο εργαστήριο (ερευνητικές θέσεις) είτε ως διδάσκων, ο ΤΙΕ συνήθως χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση, π.χ. σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: