Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χημικός

Γενικές πληροφορίες

Ο Χημικός είναι ο επιστήμονας που μελετά τη σύνθεση των διαφόρων ουσιών και τις αλλαγές που υφίστανται. Αναζητά νέες γνώσεις σχετικά με τα χημικά στοιχεία, ώστε να βελτιώσει τον τρόπο ζωής μας. Δημιουργεί προϊόντα όπως συνθετικές ίνες, φάρμακα, καλλυντικά κτλ., και επεξεργάζεται υλικά, όπως το πετρέλαιο και τα πετροχημικά, ώστε να βελτιώσει την ενεργειακή τους αποτελεσματικότητα και να μειώσει τον παράγοντα μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Ειδικότητες – Δεξιότητες

Υπάρχουν διάφορες ειδικότητες για έναν Χημικό. Οι σημαντικότερες περιοχές εξειδίκευσης είναι η αναλυτική χημεία, η οργανική χημεία, η ανόργανη, η φυσική και θεωρητική, η μακρομοριακή, η ιατρική και η υλική.
Για το επάγγελμα του Χημικού χρειάζονται ακρίβεια και λεπτολογία.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Οι Χημικοί, ανάλογα και με την ειδικότητά τους, μπορούν να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες ή βιομηχανίες, όσο και στο δημόσιο, π.χ. σε τομείς που αφορούν τη γεωργία και τον έλεγχο της μόλυνσης. Επιπλέον, μπορούν να ακολουθήσουν και διδακτική καριέρα.

Εργασιακές συνθήκες

Οι περισσότεροι Χημικοί εργάζονται κανονικές ώρες σε εργαστήρια, γραφεία ή τάξεις διδασκαλίας. Ωστόσο, ανάλογα με την ειδικότητά τους, υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνουν έρευνες έξω στην ύπαιθρο. Ασχολούνται με επικίνδυνα υλικά, αν και ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μικρός, εφόσον τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Προοπτικές

Ανάλογα με την εμπειρία, την εκπαίδευση και τις ευθύνες που έχει αναλάβει, ένας Χημικός μπορεί να βελτιώσει την επαγγελματική του κατάσταση. Εξαρτάται πάντα από το χώρο όπου δραστηριοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για περαιτέρω εξέλιξη.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Rejuvenating the European Chemical Sector, sustainable chemistry as a catalyst for change (pdf)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: