Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χημικός μηχανικός

Γενικές πληροφορίες

Ο Χημικός Μηχανικός εφαρμόζει τις αρχές της χημείας για να επιλύει προβλήματα σχετικά με την παραγωγή ή χρήση των χημικών στοιχείων. Σχεδιάζει και επιβλέπει την παραγωγή διαφόρων προϊόντων και υποπροϊόντων, αλλά και πώς να μετατραπεί ένα υλικό σε κάτι άλλο, πιο χρήσιμο. Επίσης μπορεί να σχεδιάζει και να επιβλέπει τη λειτουργία ολόκληρων εγκαταστάσεων. Οι Χημικοί Μηχανικοί έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της ατομικής επιστήμης, των πολυμερών, του χαρτιού, των βαφών, των φαρμάκων, των τροφίμων κτλ. Φροντίζει ώστε μια διαδικασία να είναι λιγότερο κοστοβόρα και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Ειδικότητες

Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να ειδικευθούν σε συγκεκριμένες χημικές διαδικασίες, π.χ. οξείδωση ή πολυμερισμός, είτε σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως είναι τα νανοϋλικά ή η ανάπτυξη συγκεκριμένων προϊόντων. Γενικά, ωστόσο, υπάρχουν δύο μεγάλες υποομάδες: 1. του σχεδιασμού, παραγωγής και λειτουργίας εγκαταστάσεων και μηχανημάτων στη χημική βιομηχανία, 2. Ανάπτυξη νέων ή προσαρμοσμένων ουσιών για μια ευρεία γκάμα προϊόντων (τρόφιμα, αφεψήματα, καλλυντικά κτλ.).
Ορισμένοι από τους τομείς που χωρίζεται ο κλάδος των Χημικών Μηχανικών είναι η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία και η επεξεργασία ανόργανων στοιχείων.

Επαγγελματικό δικαίωμα – Δεξιότητες

Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να εργαστούν σε διάφορους τύπους βιομηχανίας, πέρα από αυτήν που αφορά την παραγωγή χημικών προϊόντων, όπως τη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας, πετρελαιοειδών, ηλεκτρονικών, τροφίμων, ρουχισμού, χαρτιού. Επίσης μπορούν να εργαστούν στους τομείς της υγείας, της βιοτεχνολογίας κτλ., αλλά και στην έρευνα και ανάπτυξη.
Ορισμένοι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να εργαστούν και σε διοικητικές θέσεις, όπου λειτουργούν ως συντονιστές, αλλά και να ακολουθήσουν διδακτική ή ακαδημαϊκή καριέρα.

Εργασιακές συνθήκες

Το εργασιακό περιβάλλον του Χημικού Μηχανικού ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με το χώρο όπου εργάζεται. Συνήθως εργάζονται κανονικό ωράριο, αλλά πάντα είναι σε ετοιμότητα, για περιπτώσεις ανάγκης. Ωστόσο, όταν υπάρχουν προθεσμίες, είναι πιθανό να αυξηθούν οι ώρες εργασίας και να υπάρξει περισσότερο άγχος. Στο χώρο της υγείας, ενδέχεται να εργάζονται και σε εργαστήριο και σε συνηθισμένο γραφείο. Όσοι εργάζονται σε βιομηχανικό περιβάλλον μπορεί να εκτεθούν σε διάφορα επικίνδυνα υλικά, σε περίπτωση ατυχήματος.

Προοπτικές

Η εξέλιξη ενός Χημικού Μηχανικού εξαρτάται από την εμπειρία, τα ακαδημαϊκά προσόντα και την προθυμία του να μαθαίνει διαρκώς, αφού θα πρέπει να ενημερώνεται για τις νέες ανακαλύψεις και μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως.
Ο Χημικός Μηχανικός μπορεί να περάσει από το εργαστήριο σε διοικητικές θέσεις, ακόμα και να φτάσει ψηλά στην ιεραρχία μιας εταιρείας.

Χρήσιμες πληροφορίες

European Federation of Chemical Engineerign : http://www.efce.org
European Chemistry and Chemical Engineering Education Network (pdf)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: