Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βιοτεχνολόγος

Γενικές πληροφορίες

Ο Βιοτεχνολόγος εργάζεται τόσο με φυτικούς όσο και με ζωικούς οργανισμούς για τη βιομηχανική ανάπτυξη προϊόντων. Επίσης, μπορούν να προσληφθούν για να αναπτύξουν νέα φάρμακα και θεραπευτικές επιλογές, να συμβάλλουν στην οικολογία με τη δημιουργία νέων φυτών ή ζώων ή με τη βελτίωση των υπαρχόντων, ακόμα και με τη δημιουργία βιοκαυσίμων.

Ειδικότητες

Οι Βιοτεχνολόγοι κατατάσσονται ανάλογα με το είδος του οργανισμού που μελετούν ή τη δραστηριότητα στην οποία ειδικεύονται. Έτσι υπάρχουν οι ακόλουθες ειδικότητες: Animal biotechnology, industrial biotechnology, seribiotechnology, aquaculture & marine biotechnology, medical biotechnology, microbial biotechnology και food biotechnology.

Επαγγελματικό δικαίωμαΔεξιότητες

Ο Βιοτεχνολόγος μπορεί να εργαστεί σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, όπως νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, κυβερνητικούς φορείς, εταιρείας παραγωγής τροφής, φαρμακευτικές εταιρείες ή και εταιρείας κατεργασίας φυτών. Επίσης μπορεί να ακολουθήσει και ακαδημαϊκή καριέρα.

Εργασιακές συνθήκες

Ο Βιοτεχνολόγος εργάζεται σε εργαστήριο με πολύ προσεκτικά ελεγχόμενο περιβάλλον. Καθώς είναι πιθανό να κατέχει θέση εποπτεύοντα, θα πρέπει να έχει ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, ώστε η ομάδα του να εργάζεται αρμονικά και να επιτυγχάνει τους στόχους της. Επίσης είναι θα πρέπει να λαμβάνει μέρος σε σεμινάρια και συνέδρια.

Προοπτικές

Στην αρχή ο Βιοτεχνολόγος μπορεί να εργαστεί ο τεχνικός ερευνητής και να στήνει τον εξοπλισμό που απαιτείται για την τέλεση των πειραμάτων, ή και να καταγράφει τα δεδομένα και να γράφει αναφορές για τον επιβλέποντα. Αργότερα, ως επικεφαλής, θα σχεδιάζει ερευνητικές μελέτες, θα αναλύει δεδομένα και να αναπτύσσει διάφορες διαδικασίες.
Γενικά, οι προοπτικές για έναν Βιοτεχνολόγο σχετίζονται άμεσα με τα ακαδημαϊκά προσόντα και το ερευνητικό του έργο.

Χρήσιμες πληροφορίες

ΦΕΚ – Κατοχύρωση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
Strategy for Europe on life sciences and biotechnology (COM(2002)27) Europeans and Biotechnology in 2010 (pdf)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: