Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Αγροτικής Καλλιέργειας

Γενικές πληροφορίες

Ο Τεχνικός Αγροτικής Καλλιέργειας (ΤΑΚ) διεξάγει πειράματα και έρευνες σε χώρους καλλιέργειας και εκτροφής ζώων, προκειμένου να βελτιώσει την παραγωγή. Συνεργάζεται με επιστήμονες για την ανάλυση και την καταγραφή των δεδομένων. Γενικά, ο ΤΑΚ συγκεντρώνει δεδομένα, προετοιμάζει περιλήψεις τους και συντάσσει αναφορές, λειτουργεί θερμοκήπια, κάνει έρευνες σχετικά με τις ασθένειες των φυτών, ασχολείται με τα καθήκοντα της καλλιέργειας, συντηρεί τα απαραίτητα για την καλλιέργεια εργαλεία, η επαφή με καλλιεργητές, τεχνικούς για την προώθηση νέων τεχνικών καλλιέργειας κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που ένας ΤΑΚ πρέπει να διαθέτει είναι η ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης, τήρησης προγραμμάτων, η χρήση εργαλείων.

Ειδικότητες

Ο ΤΑΚ έχει τη δυνατότητα να ειδικευθεί σε διάφορους τομείς, όπως η κηπευτική και βιομηχανία αγροκαλλιέργειας, η τεχνολογία μηχανικής παραγωγής, οι υπηρεσίες και η έρευνα της αγροκαλλιέργειας κ.ά.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΤΑΚ μπορεί να εργαστεί σε όλες τις φάσεις της αγροτικής βιομηχανίας, όπως στην εργαστηριακή έρευνα, σε εταιρείες κατεργασίας τροφίμων, παραγωγής και διανομής τροφίμων, σε μονάδες καλλιέργειας και παραγωγής. Επίσης, όμως, μπορούν να εργαστούν σε τομείς που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και εκτροφή ζώων, όπως η πώληση αγαθών, ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και σε αυτόν τον χώρο, τράπεζες που δανείζουν αγρότες κ.α. Επίσης, μπορεί να εργαστεί και στο δημόσιο τομέα.

Εργασιακές συνθήκες

Οι συνθήκες εργασίας του ΤΑΚ εξαρτώνται από τον τύπο της εργασίας, την οποία επιτελεί. Έτσι, ενίοτε εργάζονται σε κλειστούς χώρους, όπως τα εργαστήρια, αλλά ενδέχεται να δουλεύουν στους χώρους καλλιέργειας και εκτροφής ζώων, όπου κάνουν και χειρονακτικές εργασίες, οπότε και το ωράριο εργασίας τους εξαρτάται από τις απαιτήσεις της καλλιέργειας ή της εκτροφής.

Προοπτικές

Οι προοπτικές εξέλιξης ενός ΤΑΚ εξαρτώνται από τον τομέα όπου δραστηριοποιούνται. Για παράδειγμα, ένα ΤΑΚ που εργάζεται σε κρατική υπηρεσία μπορεί να αποκτήσει θέση επικεφαλής τμήματος ή τομέα, ενώ κάποιος που εργάζεται στο χώρο της βιομηχανίας μπορεί να καταλάβει θέσεις μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: