Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Φροντίδα Ηλικιωμένων

Γενικές πληροφορίες

Εκείνος που δραστηριοποιείται στον τομέα της Φροντίδας Ηλικιωμένων φροντίζει το ηλικιωμένο πρόσωπο στο χώρο διαμονής του. Το εύρος των καθηκόντων του εξαρτάται από τις ανάγκες και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος άνθρωπος. Σε αυτά, πέρα από την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενδέχεται να περιλαμβάνονται και εργασίες καθαριότητας και μαγειρέματος. Μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει κανείς για τον τομέα αυτόν είναι η υπομονή και οι επικοινωνιακές ικανότητες, καθώς χρειάζεται να κρατά παρέα στον ηλικιωμένο και να επικοινωνεί με την οικογένειά του.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο δραστηριοποιούμενος στον τομέα της Φροντίδας Ηλικιωμένων εργάζεται κυρίως σε σπίτια, αλλά μπορεί να απασχοληθεί και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Εργασιακές συνθήκες

Ανάλογα με το πού εργάζεται κανείς, οι εργασιακές συνθήκες μπορεί να είναι απαιτητικές, λόγω των αναγκών και της ιδιομορφίας της εκάστοτε περίπτωσης ηλικιωμένου ανθρώπου που χρειάζεται φροντίδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν κανείς διαμένει στο σπίτι του ηλικιωμένου προσώπου, η εργασία είναι 24ης βάσης.

Προοπτικές

Δεν υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης στο συγκεκριμένο χώρο. Αν εργάζεται σε κάποια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, τότε η εξέλιξή του εξαρτάται από την οργάνωση και τις ευκαιρίες που παρέχει η συγκεκριμένη μονάδα.

Χρήσιμες πληροφορίες

Προϋποθέσεις για την ίδρυση μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Προϋποθέσεις για την ίδρυση μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: